Miesięczne archiwum: Maj 2014

BIBLIA (2)

biblia (Mini)

Badacie Pisma […] a one składają świadectwo o Mnie.
(J.5,39)

 

 

Biblia jako jedyna księga przetrwała  wieki i odpierała najbardziej agresywne ataki ludzkiej krytyki. Wielokrotnie usiłowano ją zniszczyć, a dziś jest ona bardziej rozpowszechniona niż kiedykolwiek przedtem. Biblia wyszła zwycięsko z każdej skierowanej przeciwko niej ofensywy. Tysiąc razy słyszymy w niej te wzniosłe słowa:
„Pan rzekł”, „Słuchajcie słów Pana” lub „Tak mówi Pan!”. 

Żadna inna księga nie odważy się w ten sposób zwracać do ludzi, żadna inna nie przemawia z tak zobowiązującymi wymaganiami wobec ludzkości i z tak jednoznacznym żądaniem posłuszeństwa. Wszystkie części Biblii są natchnione przez Boga i posiadają Jego autorytet.

Biblia jest początkiem, drogowskazem i obietnicą braku końca dla tych, którzy przyjmą Słowo Boże do swych serc. Ona przemawia do ludzkiego sumienia, odkrywa grzech, prowadzi ludzi do nawrócenia, do krzyża Golgoty, do pokoju z Bogiem.

Jezus Chrystus, Syn Boży, jest jej głównym tematem i pełnią. Chrystus jest celem i treścią nowego życia. Miliony razy Biblia udowadnia w ludzkim życiu swą życiodajną siłę jako Słowo Boże, które jest żywe i pozostaje na wieki. Stary i Nowy Testament mówią o Jezusie Chrystusie; On jest nadrzędnym jej przedmiotem, jej początkiem, jej  środkiem i jej celem.

Dopóki na ziemi będą ludzie, będzie istniała ta Księga,  mówiąca o tej dostojnej Osobie, jak magnes przyciągającej ludzkie serca. To dlatego – wyznając zaufanie do niej – narażają się, żyją z nią i umierają.

Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę (Hbr. 4,12-13).