Miesięczne archiwum: Maj 2014

Dzieci Boże

biblia (Mini)
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec,
że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi!
(1 List Jana.3,1)

 

 

Bez wątpienia Bóg kocha cały świat (J.3,16), a każdy człowiek jest stworzeniem Bożym, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (Kol.1,16). Natomiast Apostoł Jan, kieruje słowa swego listu do dzieci Bożych. Czy w takim razie ten list jest do mnie? Czy ja jestem dzieckiem Bożym?

Przyjrzyjmy się zatem, kto według Biblii jest dzieckiem Bożym:

Wszystkim tym jednak, którzy Je [Słowo Boże] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego (J.1,12) – a więc, jest nim ten, kto przyjął Słowo Boże i uwierzył w Jezusa, 

…którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (J.1,13) czyli dotyczy to tych, którzy narodzili się na nowo, gdyż sam Jezus powiedział:  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego (J.3,3) oraz: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J.3,5)

Tylko osoby narodzone na nowo, napełnione i prowadzone przez Ducha Świętego mogą powiedzieć o sobie, że są dziećmi Bożymi: Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. (Rz.8,14) (…) Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz.8,16). Jeżeli więc poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa staliśmy się dziećmi Bożymi, otrzymaliśmy chwalebne, radosne błogosławieństwa, a oto niektóre z nich:

Po pierwsze, jako dzieci Boże jesteśmy umiłowani doskonałą miłością. Dla Niego jesteśmy cennymi i On troszczy się o nas wiernie i czule.

Po drugie, jako Jego dzieci możemy modlić się do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa (por. J.16, 23-26). Możemy otwierać przed Nim nasze serca i powinniśmy to robić. Żaden nasz kłopot nie jest dla Niego zbyt wielki, ani żaden problem zbyt mały. Jego Ojcowskie serce jest otwarte dla nas w każdym czasie i On zawsze odpowiada na nasze prośby.

Następnie zauważamy, że dzieci Boże mają przywilej uwielbiania Go w duchu i w prawdzie. Jest to pragnieniem naszego Ojca, gdyż jak czytamy w Ewangelia Jana 4,23: Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Uwielbianie Boga z głębi przepełnionego wdzięcznością serca jest jednym z najważniejszych przejawów naszej relacji z Nim tu na ziemi.

Innym cudownym błogosławieństwem, które stało się udziałem dzieci Bożych, jest nadzieja na wspaniałą przyszłość, którą jest dom Ojca w niebie. Pan Jezus sam przygotował bowiem nam miejsce w domu Ojca, który jest również naszym domem. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J.14,2-3). To tam i tylko tam będziemy naprawdę w domu. Ten świat nie jest naszym domem, gdyż pochodzimy z nieba i do nieba wracamy. To o nas, o dzieciach Bożych Jezus powiedział:  Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata (J.17,16).

Już wkrótce Pan Jezus przyjdzie, by zabrać nas do swego domu. Tam będziemy rozkoszować się miłością Ojca i Syna po wieczny czas w miejscu tak cudownym, że Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1Kor.2,9).

AMEN.