Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

nasze relacje

biblia (Mini)A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią.
Ewangelia Łukasza 6,31-33

 

Generał Lee rozmawiał z prezydentem Davidem o pewnym oficerze, o którym wyrażał się bardzo pochlebnie. Obecny przy tym inny oficer, nie mógł wyjść ze zdziwienia i zwrócił się do generała:
– Ależ, panie generale, czyż pan nie wie, że ów mężczyzna, o którym pan się tak pozytywnie wyraża w obecności samego prezydenta, jest jednym z  najbardziej zawziętych pańskich przeciwników i nie marnuje żadnej okazji, aby pana obrażać i zniesławiać?
– Wiem o tym – odpowiedział generał spokojnie – ale pan prezydent nie pytał mnie o opinię na mój temat, lecz o to, co ja myślę o tym człowieku.

Z pewnością możemy wiele nauczyć się z postawy tego generała. Jak my wyrażamy się o tych, którzy nas oczerniają? Jakie mamy stosunki z otaczającymi nas ludźmi? Czy stać nas jeszcze na jakieś dobre słowo o nich, czy zniżamy się raczej do ich niewybrednego poziomu? Jak zachowujemy się wobec ludzi dookoła nas? Jak wygląda nasza społeczność z innymi wierzącymi? Czy odnosimy się miło tylko do tych, którzy witają nas zawsze z uśmiechem na twarzy, a czujemy się śmiertelnie urażeni za każde słowo, którego wolelibyśmy nie usłyszeć?

Zechciejmy się chwilę zastanowić nad tym, jakimi nasz Pan, którego imieniem się nazywamy, chciałby nas widzieć w tej sprawie, jak powinny wyglądać nasze relacje z innymi ludzmi:

Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (1J.4,8)

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości,
jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas (…) 
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu.
Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. (Ef.5,1-2;8-9)

Zwróćmy wzrok na Chrystusa, przyglądajmy się Jemu poprzez Słowo Boże, i biorąc z Niego przykład, uczmy się kochać ludzi Jego miłością.