Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

co jest wolą Bożą

biblia (Mini)A nie upodabniajcie się do tego świata,
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego,
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą,
co jest dobre, miłe i doskonałe.

(Rz.12,2)

 

Każdy, kto oddał swoje życie Bogu w pokutnym akcie wyznania grzechów, zamanifestował równocześnie, że pragnie żyć odtąd tylko dla Tego, który tak bardzo go umiłował, że umarł za niego na krzyżu Golgoty. Wtedy, sam Bóg przez Ducha Świętego wzbudza w nas pragnienie posłuszeństwa wobec Jego woli, dla którego zasadniczym motywem jest płynąca ku nam Jego niezgłębiona miłość. Mimo to, czasami bywa w naszym życiu tak, że kluczowe decyzję przejmujemy we własne ręce, czyniąc to, co słuszne jedynie w naszych oczach i wmawiając sobie przy tym nierzadko, że taka właśnie jest wola Boża! B. Pierce powiedział:

Nie proszę Boga, by błogosławił to, co czynię,
lecz modlę się, aby mi pomógł czynić to, co On błogosławi.

Oto nastawienie godne naśladowania, w całkowitej zgodzie i harmonii z zamysłem Bożym.

Ileż to razy sami już wybraliśmy własną drogę, łudząc się, że tak czy owak Bóg chce, by nasze życie wyglądało tak, jak sami sobie poukładaliśmy – być może nawet po części według Bożych zasad! Nawet więcej, może w naszych modlitwach wyrażamy prośbę, aby stała się Jego wola, ale czyż nie są to tylko puste słowa? Przystąpmy przed Boga ze szczerym sercem, nieobłudnie otwarci na Jego działanie i prowadzenie!

To prawda, że posiadamy wolność do rozważnego planowania, szczególnie tam, gdzie to jest nieodzowne, ale niech On, Pan, wszystkim kieruje! Nie sprzeciwiajmy się Jego prowadzeniu, które może wydawać się nam czasem niezrozumiałe, niemiłe bądź nawet niesłuszne. Bóg jednak nigdy się nie myli. Zdarza się, że mnoży przeszkody, lecz czyni to, gdyż zna koniec każdej naszej drogi, spogląda z góry na nasze życie i wie, jak nam przewodzić, byśmy byli szczęśliwi, a poruszając się w bezpiecznych granicach, użyteczni. Oby nasze serca wypełniało szczere zaufanie ku NIEMU!

Kiedyś ktoś powiedział:
Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz Mu o swoich planach na życie.

A jak jest u ciebie z wolą Bożą?
Jesteś wykonawcą Bożego planu na twoje życie,
czy tylko pobożnie prosisz Boga, aby zaakceptował twój własny plan?