Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Miłość braterska (2)

biblia (Mini)

Miłość braterska niechaj trwa.
List do Hebrajczyków 13,1

 

 

Istnieje pewien szczególny czynnik, szczególny „tester” autentyczności miłości do Boga – posłuszeństwo wobec Jego przykazań.

 

Jeśli wraz z innymi wierzącymi postępuję w nieposłuszeństwie wobec przykazań Bożych, to z pewnością nie miłuję ich na gruncie prawdy, że są dziećmi Bożymi. Gdybym miłował ich dlatego, że miłuję Ojca, to z pewnością byłbym posłuszny Jego przykazaniom i życzyłbym sobie głęboko, aby i oni byli Mu posłuszni. Chodzenie z dziećmi Bożymi drogą nieposłuszeństwa pod pretekstem miłości braterskiej nie oznacza, niestety, miłowania ich jako dzieci Boże. Gdybym miłował je rzeczywiście jako dzieci Boże, miłowałbym również ich i mojego Ojca i nie mógłbym i nie potrafiłbym postępować w nieposłuszeństwie wobec Niego. Tym bardziej nie ważyłbym się przedstawiać takiego postępowania jako dowód mojej miłości do nich – miłości wypływającej z faktu, że należą oni do Pana.

 

Następnie, jeśli miłuję współwierzących dlatego, że są dziećmi Bożymi, to będę miłował wszystkich, którzy są nimi rzeczywiście, bo wówczas będzie mi przyświecał właściwy motyw prawdziwej miłości  i nakazywał to czynić. Miłość obejmująca wszystkie dzieci Boże i praktyczne jej wykonywanie w posłuszeństwie wobec Jego woli są objawami prawdziwej miłości braterskiej. Wszystko, co jest pozbawione tych cech rozpoznawczych, jest niczym innym, jak wkradającym się duchem stronniczym, tworzącym partie wśród ludu Bożego, który przywłaszcza sobie jedynie cudowne imię oraz zewnętrzne formy miłości braterskiej. Nie miłuję Ojca prawdziwie, jeśli Jego dzieci umacniam w nieposłuszeństwie wobec Niego.

 

według J.N. Darby