Miesięczne archiwum: Październik 2014

Pomyślcie o Jezusie

biblia (Mini)

Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni [znużeni]
(Hebr. 12,3)

 

Możemy powiedzieć, że przez słowa dzisiejszego wersetu Duch Święty wzywa nas wszystkich: Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.

Jezus był we wszystkim tak samo doświadczony jak my, z wyjątkiem grzechu, przeżywał takie same trudności, przeciwności, zawody ze strony ludzi, które nas tak często męczą i przygniatają. Każda minuta Jego życia była przeznaczona na służbę. Każdego dnia, od rana do wieczora przychodzili do Niego ludzie ze swoimi problemami, potrzebami. Jak bardzo musiały Go męczyć te ciągłe prośby, skoro miał takie samo ciało, był takim samym człowiekiem jak my!

Ponieważ jednak nie troszczył się o nic, nie był wyczerpany wewnętrznie. Podczas gdy my często o wszystko się martwimy, dla Niego wszystko było powodem do modlitwy. On czynił wszystko to, co powiedział Mu Ojciec. Zawsze charakteryzowały Go zależność i niezachwiane zaufanie wobec Ojca. Nic nie mogło zakłócić Jego relacji z Bogiem.

A jak zachował się Pan widząc narastającą wrogość ze strony Żydów? Chociaż wiedział, że Jego słowa prawdy wywołają negatywne reakcje, nie przestał ich wypowiadać. Zawsze myślał o tym, aby uwielbić Ojca.

Jak sumienny i wierny był zawsze w swojej służbie! Chociaż już na początku został odrzucony, to sprawował służbę pośród swojego ludu aż do śmierci krzyżowej. Tam ukoronował swoje dzieło przez to, że oddał życie za swoich wrogów i grzeszników, aby mogli zostać uratowani. Bardzo bolały Go ataki innych, jednak patrzył na Ojca i cieszył się, że spracowani i obciążeni mogą przychodzić do Niego (por. Mt.11,28-30).

Pomyślcie o Jezusie!
Nie ma lepszego leku dla zmęczonych dusz!