Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Przynieśli i dzieci

biblia (Mini)Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to uczniowie, gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.  
Ewangelia Mateusza 18,15-17

 

Gdy Jezus nauczał o Królestwie Bożym, kilkoro rodziców przyszło do Niego ze swoimi dziećmi, prosząc, by je dotknął i pobłogosławił. Jednak uczniowie próbowali do tego nie dopuścić. Czy myśleli, że Pan był zbyt zajęty, a może, że dzieci są zbyt małe, by były w stanie zrozumieć i przyjąć nauki o Królestwie Bożym? Pan Jezus upomniał uczniów i pokazał im, jak bardzo kocha dzieci, i jaką radość sprawia Mu ich obecność. W dodatku, dzieci te stały się ilustracją tego, w jaki sposób my, którzy osiągniemy świadomy wiek, mamy przyjąć zwiastowanie o Królestwie Bożym. Jeśli ktokolwiek myśli, że dzieci muszą najpierw dorosnąć, by wejść do Królestwa, to Pan pokazuje, że prawdą jest coś zupełnie przeciwnego: dorośli muszą nauczyć się wierzyć tak, jak dzieci.

Małe dzieci nie mają jeszcze rozwiniętej wiary we własne siły. Są zupełnie zależne od swoich rodziców i w pełni im ufają. To, co rodzice im mówią, akceptują od razu i bez wahania, nie poddając ich słów w wątpliwość. Takie właśnie podejście jest potrzebne, by wejść do Królestwa Bożego. To nie zaufanie do siebie, swej wiedzy i umiejętności czy też własnej sprawiedliwości, ale wiara w Jezusa i Jego dzieło odkupienia prowadzą nas do życia wiecznego. Jest to posłannictwo o Królestwie, które musimy przyjąć z dziecięcą wiarą.