Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Pustka, którą chce zapełnić Jezus

biblia (Mini)Byliście w tym czasie bez Chrystusa (…)
nie mający nadziei i bez Boga na świecie.
List do Efezjan 2,12

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
Księga Jeremiasza 29,11

 

Coraz częściej jesteśmy świadkami takich zdarzeń, jak to:
chłopak w stanie agonii leży na chodniku jednego z naszych wielkich miast;
śmiertelnie zraniona dziewczyna, ofiara ugodzona nożem podczas jakiejś alkoholowej szamotaniny; i wiele innych…..

Fakty, które czasem nas ujmują i bulwersują, ukazując wielki tragizm otaczającej nas rzeczywistości. Serce się kroi na myśl, jak wielu młodych ludzi ginie dziś w brutalny i przeważnie bezsensowny sposób! Ale skąd bierze się ta przemoc? Czy z powodu złych warunków socjalnych i rodzinnych? Czy jest, jak to mówi wielu psychologów, wynikiem wewnętrznej pustki i braku nadziei? Jeśli tak jest, to zapytajmy zatem: co jest przyczyną braku nadziei? Biblia udziela nam odpowiedzi na wszystkie te pytania. Mówi nam, że zbrodnie wychodzą z wnętrza ludzkiego serca (Ew. Marka 7,21-23). Wykazuje, że to my sami ponosimy odpowiedzialność za ten stan. Jednak Słowo Boże nie poprzestaje na stawianiu tak jednoznacznej diagnozy. W ślad za nią podaje, jakie są środki zaradcze, mogące usunąć truciznę naszej duszy i zbrodnicze procedery. Tymi środkami są strumienie Bożej łaski, która ponagla nas do uznania się winnymi i jak najszybszego powrotu do Boga przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Brak nadziei jest wynikiem zapomnienia Boga – jej źródła. Jest skutkiem zastąpienia Go przez naukowe teorie, materializm i psychoanalizę, rzeczy sprowadzające na manowce. Bóg stworzył nas dla siebie tak, że nasza dusza żyje w niepokoju dopóty, dopóki nie zazna w pełni odpocznienia w Nim. Dlatego przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dziś!