Miesięczne archiwum: Maj 2015

żywot wieczny w Chrystusie

biblia (Mini)Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce (…) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.
Ewangelia Jana 10,11.18

 

Na krzyżu nie chodziło o wybawienie Jezusa od śmierci. Nie, tam chodziło o wybawienie ludzi od śmierci – i to od śmierci wiecznej.

Pan Jezus umarł, gdyż pragnął Ciebie ratować – wybawić od balastu win, od oskarżającego głosu sumienia, grzechu, piekła, sprawiedliwego sądu Boga i miejsca wiecznego zatracenia. Biblia mówi w Liście do Rzymian 6,23: Zapłatą za grzech jest śmierć…. Tylko przez śmierć Pana Jezusa możliwym jest wypuszczenie grzesznika wolno.

Jeśli go miłuje… – drwili szydercy, nie zdając sobie sprawy, dlaczego Bóg nie myślał w tamtej chwili ratować swego umiłowanego Syna: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Jana 3,16). Bóg chciał podarować zbawienie grzesznym, nierozeznającym się w niczym i zdezorientowanym ludziom!

Druga część zacytowanego wiersza z Listu do Rzymian 6,23 mówi: ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. To dlatego Zbawiciel wisiał na krzyżu. To dlatego nie pozwolił się w żaden sposób przed nim zatrzymać. Dla Ciebie i dla mnie.

Jeszcze dzisiaj
przyjmij Jezusa Chrystusa z wdzięcznością
jako swego osobistego Pana i Zbawiciela!