Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

łaska, wierność, sprawiedliwość i pokój

 

Łaska i wierność się spotkały,
a sprawiedliwość i pokój pocałowały.

Psalm 85,10

 

Wiesz, ja nie jestem ateistą – powiedział pewien mężczyzna, z którym prowadziłem rozmowę.
Ale nie mogę po prostu uwierzyć – kontynuował – w sprawiedliwego i wszechmocnego Boga. Może i jest On Bogiem miłości, ale dlaczego nie zrobi porządku z problemami na tym świecie?
Odpowiedziałem wtedy: Czy możemy się zgodzić, że większość problemów na tym świecie powstaje przez ludzi, którzy nie wierzą wcale w Boga? – Mężczyzna ten przytaknął, więc kontynuowałem: – Co powinien w takim przypadku zrobić sprawiedliwy i wszechmocny Bóg z takimi ludźmi? – Mężczyzna ów wymamrotał coś niezrozumiałego, odwrócił się na pięcie i zniknął w tłumie.

Nasza rozmowa została zakończona, zanim tak naprawdę się rozpoczęła. Problemy na tym świecie mogą nas prowadzić do desperacji. I jest to niewątpliwie ważne pytanie, jak można zaradzić wszelkiej krzywdzie, tak by sprawiedliwość zajaśniała. Gdyby Bóg miał już teraz zastosować swoją sprawiedliwość, dotknęłaby ona każdego, zgodnie z miarą przewinień. Ale ponieważ Bóg jest Bogiem miłości, opóźnił On dzień sądu i właśnie w cierpliwości do nas objawia się Jego Miłosierdzie. Chrystus zmarł zastępczo, by winni mogli osiągnąć usprawiedliwienie: On [Bóg] tego, który nie znał grzechu [Chrystusa], za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą (2Kor. 5,21). Dlatego też Bóg jest łaskawy i sprawiedliwy w okazaniu nam swojego miłosierdzia. W ten sposób pokój i prawość mogą zaistnieć w naszym życiu. Ponadto Bóg obiecał, że stworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie będzie panowała sprawiedliwość. Aż do tego czasu okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2P.3, 9). Jednak prawdą pozostaje fakt, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych i że oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (por. Dz.17,31; 2Kor. 6,2). Żaden człowiek nie ma prawa grać z Bogiem na zwłokę. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać (Gal. 6.7).