Miesięczne archiwum: Luty 2016

wielka jest nagroda

Przepisy Pana są słuszne, rozweselają serce (…). Również twój sługa będzie przez nie pouczony; wielka jest nagroda dla tych, którzy je strzegą.
Psalm 19,9.12

 

Król angielski Edward VI, który zmarł w wieku 16 lat, został koronowany na króla, gdy był jeszcze dzieckiem. Podczas koronacji miały być niesione przed nim trzy miecze jako symbol trzech królestw. Wtedy król zauważył:
– Brakuje tu jeszcze jednego miecza.
Zacni lordowie otaczający go zapytali ze zdziwieniem, co ma na myśli. Wtedy odpowiedział im:
– Brak tu Biblii, ona jest mieczem Ducha. Jeśli tego miecza nie będziemy nieśli przed wszystkimi innymi mieczami, wtedy też nigdy nie będziemy ich należycie używali. W tym bowiem mieczu leży nasza siła i nasz dobrobyt. Przy jego pomocy winniśmy rządzić narodem, bez niego zaś zostaniemy wydani na pastwę wroga.
Na jego rozkaz przyniesiono więc Biblię i niesiono ją z wielką czcią przed królem.

Niektórzy ludzie uważają Biblię za przestarzałą i nieaktualną. Inni myślą, że jest jakąś żydowską księgą napisaną przez mądrych ludzi. Ale to, co my uważamy na jej temat, nie jest miarodajne. Prawda jest taka, że jest ona świętym, inspirowanym Słowem Bożym. Wielu nią gardzi i ją odrzuca, wielu się jej sprzeciwia, wielu też szuka sposobności aby ją podważyć co jest przejawem wrogości wobec Boga i prawdy. Ci, którzy tak czynią, będą ponosić przez całą wieczność straszliwe tego konsekwencje.

Zarówno nasza teraźniejszość tu na ziemi, jak i nasza przyszłość w wieczności, zależą od tego, jak traktujemy Słowo Boże. Wszelkie zepsucie i chaos panujący w dzisiejszym świecie wynikają z odsunięcia się od Boga i z odrzucenia Bożych zasad danych człowiekowi. Natomiast ci, którzy wierzą Słowu Bożemu, otrzymują odpuszczenie, pokój i prawdziwe szczęście oraz wspaniałą przyszłość. Dlatego warto czytać Biblię, wierzyć Słowu Bożemu i przekazywanej przez niego prawdzie.

Amen.