Miesięczne archiwum: Marzec 2017

oto sędzia już u drzwi stoi

 

(…) oto sędzia już u drzwi stoi.
List Jakuba 5:9

 

Amerykański ewangelista dr Wilson został zaproszony na rozmowę z nieznajomym mężczyzną w jednym z miejskich hoteli. Gdy stawił się na spotkanie, zastał osiemdziesięcioletniego mężczyznę, byłego sędziego, który niegdyś był znaną osobistością życia publicznego. Starszy pan opowiedział swojemu gościowi o tym, na ilu ludzi wydał wyrok skazujący, a teraz dostał “zaproszenie”, aby stanąć przed innym, wyżej postawionym od niego Sędzią. Wprawdzie zawsze wierzył w to, że w swoim życiu postępował sprawiedliwie i należycie wypełniał swoje obowiązki, jednak w ostatnim czasie pewne myśli nie dawały mu spokoju. Bał się, że jego dobre uczynki nie będą wystarczające przed Bożym sądem, aby mógł zostać uniewinniony. Niektóre sytuacje, w których jednak nie postąpił do końca sprawiedliwie, stanęły mu przed oczami. Teraz pragnął dowiedzieć się od Wilsona, jak może ostać się przed najwyższym Sędzią oraz co powinien uczynić, aby myśleć o tym spotkaniu z pokojem i radością w sercu.

Z wielką radością ewangelista przysłuchiwał się temu wyznaniu. W tym przypadku nie musiał stawiać wielu pytań. Wziął swoją Biblię i przeczytał z niej swojemu uważnemu słuchaczowi fragmenty z Listu do Rzymian 3,4 i 5: jest w nich między innymi mowa o tym, że Chrystus, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, umarł w zastępstwie za nas. Starszy pan zrozumiał, że w ten sposób Bóg objawił swoją miłość wobec grzesznych ludzi oraz to, że na podstawie wstawienniczej ofiary Chrystusa pragnie ich usprawiedliwić i uniewinnić. Słowa te poruszyły starszego sędziego:
– „Teraz rozumiem wszystko. Jestem winnym grzesznikiem, ale Jezus Chrystus wziął całą moją winę na siebie, a ja jestem ułaskawiony!”.
O tak, kto wierzy w niego, nie będzie sądzony (Jana 3,18).