abyśmy mogli lepiej Go poznać

biblia (Mini)

Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.
Ewangelia Jana 21,25

 

Kończąc swoją Ewangelię, apostoł Jan wyraża myśl, że spisany przez niego opis życia i działalności Syna Bożego zawiera jedynie fragment tego, czego dokonał On w trakcie swojego pobytu na ziemi. Jan opisał pewne sytuacje, których nie znajdujemy nawet w trzech pozostałych Ewangeliach, jednak jest to tylko znikomą cząstką tego wszystkiego, co Pan powiedział i uczynił. Apostoł jest przekonany, że słowa i czyny Pana Jezusa – w zasadzie cała Jego osoba – są tak wspaniałe i wzniosłe, że jest niemożliwe dla żadnego śmiertelnika, by opisać je w całości.

Cały świat nie mógłby pomieścić doskonałości tego cudownego człowieka, będącego równocześnie wiecznym Bogiem. Większość z tego, co Pan uczynił, jest nam co prawda nieznane, ale możemy być pewni, że w każdym działaniu objawiała się Jego moralna doskonałość. Nie możemy i nie chcielibyśmy nawet nic dopowiadać do tego, co zostało napisane. Wiara akceptuje nie tylko Boże słowa, ale również Jego milczenie. W wieczności więcej szczegółów dotyczących Pana Jezusa, które są dzisiaj przed nami zakryte, zostanie nam objawionych. Jednakże, dopóki jesteśmy na ziemi, musimy polegać na relacjach, jakich udzielił nam w swej mądrości Duch Boży.

Studiujmy więc Słowo Boże gorliwie, abyśmy mogli lepiej Go poznać! Wtedy będziemy dobrze przygotowani na chwilę, gdy zobaczymy Go takim, jakim jest (1J.3,2). Jakże wspaniały będzie ten dzień!