ale Ty zostajesz !

biblia (Mini)
Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię,

i niebiosa są dziełem rąk twoich;
one przeminą, ale Ty zostajesz.
(Hbr.1,10-11)

 

Żyjemy w świecie, w którym ciągłe zmiany są na porządku dziennym. Choćby w samym stworzeniu znajdujemy tego bezpośrednie potwierdzenie. Teraz jest zima. Za kilka tygodni nadejdzie wiosna. Wszystko zacznie na nowo rosnąć, kwitnąć i tętnić życiem. Wiemy, że po niej nadejdą lato, jesień i znowu nastanie zima. Wszędzie tam, gdzie jest życie, są nieodrodne zmiany, a tam, gdzie ich nie ma, nie ma również i życia.

Wszystko wokoło wciąż się zmienia, wydawałoby się, że powinniśmy być do tego przyzwyczajeni, a mimo to, te ciągłe zmiany w otaczającym nas świecie, na które jesteśmy skazani, nierzadko napawają nas lękiem. Dlaczego tak właściwie jest?

– Ponieważ zmiany w naturze i jej rytm, zmierzają ostatecznie do ŚMIERCI.

Przypominają nam o tym nieubłaganie zmiany zachodzące w naszym życiu:
starzejemy się, ubywa nam sił, zaczyna nam być coraz trudniej wykonać czynności, które kiedyś przychodziły nam z łatwością itd.
Jest jeszcze jeden aspekt, który dostrzegamy jako wierzący w zachodzących w świecie zmianach: wszystko oddala się coraz bardziej od Boga. Świat rozwija się w kierunku całkowitego wyparcia się Boga i zaniechania Jego zasad, zmierza do niechybnego upadku.

Pomimo, że musimy żyć i funkcjonować pośród tych zmiennych okoliczności, nie musimy się niczego obawiać. Mamy naszego Pana i Zbawiciela, który jako Syn Boży jest Stwórcą wszystkiego oraz Tym, który wszystko podtrzymuje słowem swej mocy  i sam daje życie i tchnienie, i wszystko (Dz. Ap. 17,25).

On pozostaje; On nie zmienia się w wieczności !

Możemy mocno, kurczowo się Go uchwycić. Na Nim chciejmy się oprzeć i w Nim złożyć całe nasze zaufanie. U Niego jesteśmy w pełni bezpieczni.  On pozostawił nam swoje wiecznie aktualne, niezmienne Słowo. Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i w niej jest jedyna Prawda. W niej Bóg przedstawił nam swoją wolę i myśli. On przyznaje się do wszystkich danych obietnic i trzyma się ich. Dlatego też

zatrzymaj wzór zdrowych słów
(2Tym.1,13 BG)