aż przyjdę

biblia (Mini)


Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
1. Koryntian 11,26

 

1. Obracajcie nimi, aż powrócę (Łk. 19,13).
Każdemu z nas Pan Jezus powierzył zdolności i możliwości, którymi powinniśmy dysponować dla dobra Jego dzieła. Każdy, kto cokolwiek w nie zainwestuje i z poświęceniem będzie Mu służył, otrzyma nagrodę w niebie!

2. A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną! (Jana 21,22).
Jest to osobistym wezwaniem Pana Jezusa do naśladowania Go. Naszym zadaniem nie jest obserwowanie i ocenianie innych, ale zdecydowane naśladowanie Jego Osoby.

3. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę (Obj. 2,25).
W czasach, gdy w chrześcijaństwie niejednokrotnie pojawiają się błędne nauki i wiele rzeczy jest niewłaściwych, dla Pana Jezusa ważne jest, abyśmy trzymali się mocno tego, co jest napisane w Biblii. Trzymać się tego oznacza odrzucić zło, zajmować się Słowem Bożym i stosować je w życiu codziennym.

4. …śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie (1. Kor. 11,26).
Pragnieniem Pana Jezusa jest, abyśmy regularnie przypominali sobie o Jego śmierci. Wspólnie czynimy to podczas Wieczerzy Pańskiej. Każdej niedzieli możemy wraz ze wszystkimi wierzącymi, którzy zgromadzają się do imienia Pana, by łamać chleb.

5. Przeto nie sądźcie przed czasem dopóki nie przyjdzie Pan (1. Kor. 4,5).
Nie powinniśmy osądzać motywów innych. Tylko Bóg zna serca, dlatego Jemu pozostawmy osąd.