aż wszystko to się wypełni (2)

biblia (Mini)
Bo zaprawdę powiadam wam:
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu,
aż wszystko to się wypełni.
Ewangelia Mateusza 5,18


Jeśli chodzi o zawartość Starego Testamentu, to tzw. księgi wtórnokanoniczne (np. Księga Judyty, Tobiasza, Księgi Machabejskie, Mądrości Syracha) nigdy nie należały do kanonu ksiąg przechowywanych przez Żydów, którym Bóg powierzył wyrocznie Boże (Rz.3,2). Chociaż w Nowym Testamencie jest około 260 dosłownych cytatów ze Starego Testamentu i około 370 cytatów nawiązujących do innych słów ze Starego Testamentu, to nie istnieje ani jeden cytat z którejś z ksiąg wtórnokanonicznych. Wspomniane księgi historyczne zostały dołączone do Biblii na mocy decyzji soboru Trydenckiego dopiero w kwietniu 1546 roku. Biblie wierne oryginałowi nie zawierają tych ksiąg.

Jeśli Biblia nie jest wiarygodna, to jak Bóg ma sądzić ten świat?

Jezus Chrystus mówił, że Jego Słowo będzie sądzić tych, którzy nie uwierzyli. Zatem to Słowo musi być pewne, to jest to Słowo, które trzymamy w rękach. Jeśli Biblia jest niewiarygodna, to nie istnieje nikt ani nic na ziemi, na czym można by się oprzeć, mówiąc o  życiu po śmierci, o kwestii grzechu i celu naszego życia na ziemi.

Jest tylko jeden sposób na sprawdzenie natchnienia Biblii. Podaje go sam Pan:
Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna,
czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie (Jan 7, 17).
Zatem, trzeba najpierw uwierzyć Bogu i Jego Słowu i zastosować to Słowo w swoim życiu, jedynie w ten sposób można z całą pewnością poznać niebiańską głębię Pisma.

Niewierzący dostrzegają w Biblii tylko rzekome błędy i niezgodności. Ich serce jest zamknięte, są pełni wątpliwości, lecz gdy zaufają Bogu i nawrócą się do Niego, wtedy wszelkie wątpliwości znikają. To tak, jakby obok długości, wysokości i szerokości nagle pojawiła się jeszcze głębokość. Obok rzeczy widzialnych dostrzegamy niewidzialne, obok materialnych – duchowe, obok doczesnych – wieczne, oprócz ludzkich – Boże. Tysiące nawróconych ludzi potwierdza swoim życiem moc działania w nich żywego Słowa.

Ja sam kiedyś bardzo zapragnąłem Boga i szukałem Go z całych sił – i to On mnie odnalazł. Poprzez czytanie Biblii – Bożego Słowa, dostrzegam te wspaniałości jakie Bóg przygotował dla nas, ale również i to, czego się po nas spodziewa, czego oczekuje. To Słowo, bardzo często mnie dotyka, wiele razy kłócę się z Bogiem, ale mimo wszystko w ufności i wierze kroczę za nim, a On swej w miłości i pokoju zmienia moje życie. Tylko On mógł uzdrowić mnie fizycznie, zabrać moje nałogi i zniewolenia, mój egoizm, ale przede wszystkim naprawić moje relacje z żoną i dziećmi, czyniąc z nas prawdziwą i szczęśliwą chrześcijańską rodzinę.

I ty też możesz się o tym przekonać…
…wystarczy, że weźmiesz Biblię i zaczniesz czytać Słowo Boże z otwartym sercem.