aż wszystko to się wypełni (1)

biblia (Mini)
Bo zaprawdę powiadam wam:
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu,
aż wszystko to się wypełni.
Ewangelia Mateusza 5,18


Wielu ludzi odrzuca wiarygodność Biblii mówiąc: To ludzie ją napisali. Pan Jezus Chrystus powiedział jednak o pismach Starego Testamentu, że łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu (Łuk. 16, 17). Oznacza to, że jota, najmniejszy znak z alfabetu hebrajskiego, którym zapisano Słowo Boże, jest pewniejsza, niż ziemia na której stoimy i niebo, które widzimy, bo przyjdzie czas, kiedy cała ziemia, a wraz z nią wszystkie planety, wszystkie gwiazdy i galaktyki zostaną zniszczone i znikną. Natomiast Słowa Chrystusa pozostaną niewzruszone. Gdyby były to tylko słowa ludzkie, przepadłyby wraz z ziemią, ale jednak jest to prawdziwe, wieczne Słowo Boże.

W obliczu swego rychłego przyjścia Chrystus powiedział: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Niewzruszone słowa Syna Bożego, to nie tylko te wypowiedziane, ale także te zapisane. Nie chodzi tu tylko o cztery Ewangelie, ale również o Dzieje Apostolskie, wszystkie Listy apostolskie i Objawienie Jezusa Chrystusa dane Janowi. Niektórzy twierdzą, że nie można polegać na Biblii, ponieważ nie ma zgodności,  które księgi mają należeć do Starego Testamentu, a zawartość Nowego Testamentu była uzgadniana dopiero kilka wieków po śmierci Chrystusa. Na te zarzuty można odpowiedzieć na kilka sposobów. Przede wszystkim, Pismo Święte powstało z woli Boga, a nie człowieka, dlatego można być pewnym, że powstanie Biblii, jej zawartość i wiarygodność były szczególnym celem samego Boga.

W obecnych czasach wielki nacisk kładzie się na swobodny dostęp do internetu i możliwość nieograniczonej komunikacji. Jak może ktoś sądzić, że istnieje Bóg, który nie potrafiłby przygotować takiego „systemu duchowej łączności” z nim? Jaki byłby to Bóg, który nie umiałby dopilnować procesu powstawania i przekazywania Jego Słowa? Taki Bóg po prostu nie istnieje!

(dokończenie jutro)