będę cię chwalił


Będę opowiadał imię twoje braciom moim,
Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna
w wielkim zgromadzeniu.

Psalm 22, 23.26

 

Psalm 22 proroczo odsłania uczucia cierpiącego Chrystusa, ale także przedstawia nam Go w Jego zmartwychwstaniu. Zacytowane powyżej fragmenty psalmu możemy więc uważać za słowa, które Pan Jezus po śmierci i zmartwychwstaniu kieruje do Boga i Ojca swego. Nie potrafimy zgłębić, jak straszna była Jego udręka i jak bolesne Jego cierpienia, gdy na krzyżu dźwigał ciężar naszych grzechów, aby swą własną krwią zmazać naszą winę przed Bogiem. Dzięki gorzkim cierpieniom usunął wszystko, co oddzielało nas od Boga.

W słowach pieśni wysławia imię Boga, który odpowiedział Mu i wyprowadził Go ze śmierci. Chrystus musiał cierpieć i wykonać dzieło odkupienia, ale tu widzimy Go zmartwychwstałego, otoczonego liczną rzeszą braci. W wielkim zgromadzeniu tych, których wyrwał dzięki swojej krwi z mocy szatana i obmył z grzechów, zaintonował nową pieśń, pieśń pochwalną naszemu Bogu.

Jakaż to łaska! Odkupieni i szczęśliwi możemy włączyć się w chór wznoszący słowa tego pochwalnego hymnu. On, Odkupiciel, sam rozpoczyna oddawanie tej wielkiej chwały, a my, odkupieni, możemy śpiewać wraz z Nim i uwielbiać wielkiego, łaskawego Boga. On to dał swego umiłowanego Syna za nas oraz uznał doskonałą wartość Jego dzieła, wzbudzając Go z martwych. Dlatego jakże słuszne są słowa:

Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego
                                                          (Psalm 95,1)