będę z tobą

biblia (Mini)

Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.
Księga Izajasza 43,2

 

Na przestrzeni wieków wielu wierzących, będąc w różnych trudnych sytuacjach, mogło doświadczyć, jak prawdziwa jest ta Boża obietnica skierowana do nas.

Gdy Dawid uciekał przed królem Saulem, skarżył się swojemu przyjacielowi, że jedynie krok jest między mną a między śmiercią! (1Sam.20,3). Mógł jednak wówczas modlić się do Pana: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają (Ps. 23,4).

Szadrach, Meszach i AbedNego, trzech przyjaciół Daniela, wzbraniało się oddać pokłon wielkiemu złotemu posągowi. Dlatego król polecił swoim sługom, aby ich związali i wrzucili do rozpalonego pieca ognistego. Co zauważył władca, gdy chwilę później spojrzał w ogień? Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła (Dan. 3,25). Pan Jezus był z tymi trzema mężczyznami, którzy za swoją wierność wobec Boga mieli zostać spaleni i wyratował ich ze śmierci.

Daniela wrzucono do lwiej jamy, ponieważ złamał prawo Medów i Persów, modląc się do Boga żywego. Mimo to bardzo wygłodzone lwy nawet go nie dotknęły. Dlaczego? Ponieważ Bóg posłał swojego anioła i zamknął im paszcze. Daniel nie spędził tej nocy sam w tym strasznym miejscu. On mógł doświadczyć, że Bóg był przy nim!

W ten sam sposób każdy z nas może doświadczać Bożej obecności i opieki, ale jest to możliwe tylko gdy zawierzymy się Bogu, gdy to On będzie siedział na tronie naszego życia co czynne będzie w naszej postawie miłości i posłuszeństwu Jego Słowu, gdyż Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie (…) i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. (J.14,21-23)