bezbożni są jak wzburzone morze

biblia (Mini)

Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy – mówi mój Bóg.
Księga Izajasza 57,20-21

 

Kogo Biblia ma na myśli, używając określenia „bezbożnicy”?
Ludzi, którzy mają własne wyobrażenia o tym, kim jest Bóg oraz czym jest moralność. Nie zwracają oni w ogóle uwagi na Boże prawo i ustanowione przez Niego przykazania, marginalnie traktują Słowo Boże wybierając z Niego to co dla nich wygodne. Wielu ludzi i wiele narodów lekceważy Boga-Stwórcę, czyniąc sobie własnych bogów, co ściąga na nich gniew prawdziwego Boga, Sędziego całego świata.

Pewien filozof powiedział kiedyś: „Nawet najbardziej pobożny z ludzi nie może żyć w pokoju, jeśli jego sąsiad ciągle wywołuje konflikty”. Przyrost liczby ludności na naszej planecie, egoizm szczególnie objawiający się zachłannością i rządzą władzy oraz pieniędzy, powoduje powstawanie różnych konfliktów, nie sprzyjając utrzymaniu pokoju między ludźmi. Jeśli więc bezbożnicy, jak nazywa ich Biblia, zaczną walczyć ze sobą, sytuacja stanie się niebezpieczna. Izajasz mając to na uwadze, mówi, że tacy ludzie są jak „wzburzone morze”.

Dobrze wiemy, że wojna oznacza ciągłe okrucieństwo, niesie zniszczenie i śmierć. Prorok porównuje niemoralność bezbożnych ludzi, którzy tak czynią, z mułem i błotem wyrzucanym przez fale.

Kiedy Bóg mówi: Nie mają pokoju bezbożnicy, oznacza to groźbę sądu i przeczucie jego rychłego nadejścia. Nie myślmy, że Bóg jest jedynie obserwatorem, że obojętnie patrzy na to, jak bezbożni realizują swoje złe zamiary!

Jeśli nie wierzysz w Boga, również należysz do grupy bezbożników. Dzień Bożego sądu jeszcze nie nadszedł. Ale jest już najwyższy czas, aby każdy, kto w swojej bezbożności odwrócił się od Boga, wezwał Go, aby otrzymać łaskę i przebaczenie.