Bezsensowna wojna

biblia (Mini)
Baczcie,
aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
List do Kolosan 2,8

 

Sprzeciw człowieka wobec prawdziwego, biblijnego chrześcijaństwa jest potwierdzeniem prawdy, którą ono głosi.

Nieprzerwana, uporczywa krytyka Biblii przez wolnomyślicieli, głębokie i drobiazgowe jej analizy przeprowadzane w ciągu wielu wieków, jak również zaciekłość, z jaką usiłuje się doszukać w niej błędów i sprzeczności, są dowodem żywej dążności do udowodnienia, że Słowo Boże nie jest nieprzemijającą wartością, za jaką się je uważa.

Skąd bierze się ta zaciekłość? Czym wytłumaczyć takie działania?

Do walki z Biblią uruchamia się wszelkie dostępne środki. Odwołuje się do astronomii i geologii. Szpera się w geografii, historii, starożytności, wszelkich dostępnych manuskryptach, listach Persów, dziełach heretyków, a najczęściej bazuje się na wymysłach filozofów.  Wykorzystano już wszystkie możliwości, by znaleźć coś, co mogłoby ją zdyskredytować nie wiedząc, że to bezsensowna wojna.

Jaki jest cel takich działań?

To wszystko dlatego, że Biblia jest Słowem Bożym zawierającym JEDYNĄ prawdę Bożą. Sumienie człowieka mówi mu, że chrystianizm prowadzi do Boga. Odczuwa on Jego obecność i oddziaływanie Bożego głosu, które nie koniecznie jest przyjemne gdyż:

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. (Hbr.4,12-13)

Słowo Boże dotyka sumienia wielu ludzi , obnaża ich grzeszne życie i dlatego nie chcą Go przyjąć. Prawdy Boże nie dają spokoju niewierzącemu człowiekowi, który próbuje na wszelkie sposoby usprawiedliwić własne postępowanie poprzez negację Słowa Bożego i Bożych prawd w nim zawartych. Jego serce jest przepełnione fanatyzmem pełnym goryczy, gdyż ostatecznie nic nie może ukoić jego sumienia, jak tylko pojednanie z Bogiem.

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy,
jak gdyby przez nas Bóg upominał;
w miejsce Chrystusa prosimy:
Pojednajcie się z Bogiem
——————————————————–(2Kor.5,20)