BIBLIA (1)

biblia (Mini)

Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny.(J.5,39)

 

 

Jest inspirowanym Słowem Bożym, księgą prawdy. Im bardziej ją poznajemy, tym bardziej jesteśmy pewni, że Biblia nie jest zwykłą książką, lecz jest księgą nadzwyczajną, doskonałą i wieczną. Biblia jest jedyną księgą świata, która bywa czytana przez ludzi z każdej warstwy społecznej i w różnym wieku. Rzeczywiście, nie ma podobnego przypadku w literaturze.

Zadziwiające jest to, że Biblia, pomimo faktu, jak starą jest księgą, pozostaje niezmiennie aktualna. Czas jest najskuteczniejszym sprawdzianem wartości każdej książki. Czy poza Biblią istnieje jakaś inna książka napisana przed tysiącami lat, a czytana jeszcze dziś przez tak znaczną liczbę osób?

Powstanie Biblii jest zdumiewające, po prostu nie do wyjaśnienia. Czasami podważa się jej autentyczność, twierdząc, iż kolejne osoby przepisujące księgo, myliły się, dodawały coś od siebie lub zmieniały. Tak twierdzą niewierzący, którzy boją się Słowa, a zwłaszcza tego jak bardzo dotyka ono ich serc i sumień. Prawda jest taka, że patrząc nawet z naukowego punktu widzenia, odnalezione fragmenty Biblii, mimo kilkuset lat różnicy w dacie ich powstania, zawierają dokładnie co do kreski takie same słowa, takie same wersy! Biblia, a raczej sam Bóg przez słowa w niej zawarte potwierdza jej autentyczność:

Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (Mt.5,18)

Bóg sam jest jej autorem. Dzięki tajemniczemu wpływowi i przewodnictwu wszechmocnego Ducha Bożego, bez udziału człowieka, został stworzony jej pełny obraz. Fragment po fragmencie, list po liście, biografia po biografii, dzieło za dziełem. Wielostronne gromadzenie różnorodnych Pism w zupełnej harmonii, doprowadziło do jednego wielkiego dzieła – spisanego fizycznie przez ludzi, lecz autoryzowanego przez samego Boga w taki sposób, że w Biblii widzimy wyraźnie jedną, jednolitą księgę.

Jej nadrzędną cechą jest, że jej pisarze byli inspirowani nie przez stare źródła ludzkiej mądrości, lecz przez wielkiego, wiecznie istniejącego Boga, który zechciał przemówić do ludzi i… osobiście DO CIEBIE!