Biblia

biblia (Mini)Tak mówi Pan (…): Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze.
Księga Jeremiasza 30,2

Gdyż nie jest to dla was słowo puste,
lecz jest ono waszym życiem.
5. Księga Mojżeszowa 32,47

 

Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną księgą świata. Na przestrzeni wieków została przetłumaczona – w całości czy też częściowo – na około 3000 różnych języków i dialektów. Dlaczego ta stara księga jest wciąż tak aktualna? Dlaczego odnosimy wrażenie, że porusza ona i wyjaśnia kwestie dnia dzisiejszego, tak jak gdyby była napisana i wydana wczoraj? Jest tak ponieważ sam Bóg przemawia przez nią do nas, objawiając się w niej osobiście.

biblia-swiatlo

To właśnie przez Biblię Bóg przekazuje nam wszystko, co musimy wiedzieć, aby Go poznać i prowadzić szczęśliwe życie w społeczności z Nim oraz najważniejsze: abyśmy byli zbawieni. Jezus Chrystus jest centralnym tematem tej księgi, zaś sam Bóg jej autorem. Biblia jest prawdą, a jej relacje są poręczone i pewne.

 

Biblia mówi o życiu wiecznym i stawia biblestudyczłowieka przed decyzjami najwyższej wagi. Otwiera wrota, przez które można dojrzeć przyszłość ludzkości, narodów i całej ziemi. Biblia pociesza i wzmacnia, jest niezastąpioną pomocą i przewodnikiem w problemach, jakie niesie ze sobą życie. Stanowi duchowy pokarm, którego potrzebuje każdy człowiek. Jest światłem, które rozświetla ścieżkę naszego życia. Każdy, kto czyta ją ze szczerą modlitwą i przyjmuje w wierze jako Słowo Boże, dojdzie do poznania wiecznego szczęścia w Zbawicielu grzeszników – Panu Jezusie Chrystusie, a Jego ofiara w postaci straconego życia tutaj na ziemi nabierze najgłębszego sensu.

Podsumowując treść, przesłanie oraz sens Biblii, cytując apostoła Jana można powiedzieć krótko:

Te zaś są spisane, abyście wierzyli,
że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga,
i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego

                                             (J.20,31)