Bóg dolin

 

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.

Księga Psalmów 23,4

 

Za czasów króla Achaba Aramejczycy wyruszyli, aby walczyć z Izraelem, lecz dzięki Bożej pomocy, to Izraelici odnieśli zwycięstwo. Niebawem zaatakowali jeszcze raz, mówiąc: Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może zwyciężylibyśmy. Wtedy Pan wydał ponownie Aramejczyków w ręce Izraela.

Nasz Pan jest Bogiem gór, ale i Bogiem dolin. Daje nam przeżywać wzniosłe chwile, takie jak oglądanie chwały Pana na górze Hermon czy wizja Nowego Jeruzalem oglądana przez apostoła Jana. Tym niemniej nasz Pan jest również Bogiem dolin i daje nam odczuć swoje działanie w dniach smutku i niepewności. Zechciejmy przyjrzeć się, co oznaczają niektóre doliny znajdujące się w Izraelu, aby bliżej poznać Boga dolin.

Dolina BenHinnom. Nazwa tej doliny oznacza „dolina syna Hinnoma”. Bardziej znana jest pod grecką nazwą „Gehenna”. Leży ona na południe od Jerozolimy. Za czasów Jeremiasza składano tam na miejscu zwanym Tofet (palenisko) ofiary z dzieci dla ohydnego bożka Molocha. Z daleka widać było unoszący się dym ofiar, co było przerażającym widokiem. Pan Jezus kilkakrotnie używał nazwy tej doliny, mówiąc o piekle. Dolinę tę Dawid nazywa doliną cienia śmierci również dlatego, że jest ona jednocześnie bardzo wąska i głęboka, co sprawia, że przechodząc przez nią rzadko dostrzega się promienie słońca. Zwykle mówimy, że aby coś naprawdę wiedzieć, trzeba to najpierw przeżyć, jednak Dawid z całym przekonaniem zwraca się do swego Pana: zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Mogą nas spotkać trudne przeżycia, choroby czy śmierć najbliższych, ale mamy pewność, że to nas nie załamie, bo Pan jest z nami!

Dolina Dębów. W tym miejscu Dawid pokonał Goliata. Niepozorny młodzieniec bez zbroi zwyciężył przerażającego rycerza olbrzyma. Dolina ta mówi nam o zwycięstwie Chrystusa na krzyżu, który rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Cichy, łagodny i bezbronny Jezus Chrystus pokonał wściekłego i chytrego szatana wraz z jego armią demonów. Zwycięstwo naszego Pana uwalnia nas ze szpon diabelskich na wieki, ale jest też przykładem dla nas, jak zwyciężać w Bożej mocy.