Bóg jest miłością

W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
1. List Jana 4,9-10

 

Na lotnisku młode małżeństwo z kilkumiesięcznym dzieckiem wzbudziło szczególne zainteresowanie. Za każdym razem, gdy ktokolwiek na nie spojrzał – młody czy stary, radosny czy smutny, z przyjaznym czy zasępionym wyrazem twarzy – malec odwzajemniał się wdzięcznym śmiechem, wprowadzając radosną atmosferę wśród wszystkich pasażerów. Dzieciak był czarujący.

Patrząc na to uśmiechające się raz po raz maleństwo – do wszystkich ludzi, bez wyjątku – zacząłem rozmyślać o tym, jak bardzo Bóg nas kocha i pragnie wejść w bezpośredni kontakt z każdym jednym z ludzi – swych własnych stworzeń.

Świadomość miłości Bożej leży u podstaw chrześcijańskiej wiary. Ciekawe, że islam przypisuje Allahowi aż 99 imion lub atrybutów, które wyrażają różne cnoty. Zgodnie z nimi muzułmański bóg jest litościwy, wybaczający, zaopatrujący, jest królem, obrońcą, itp. Zauważmy, że do okrągłej liczby stu brakuje tam jednego, które jedyny prawdziwy Bóg (czyt. 1. Kor. 8,5-6) zarezerwował wyłącznie dla siebie – przymiotu miłości. Jedyny Bóg, który objawił się w swym Słowie i w swym Synu, Jezusie Chrystusie, „jest miłością” (1. Jana 4,16). Jego miłości nie powinniśmy wyobrażać sobie jako coś nieokreślonego i abstrakcyjnego – ona jest ze wszech miar osobistą, skierowaną do każdego pojedynczego człowieka jako indywidualnej istoty.

Grzech przesłonił miłość Bożą oraz przytępił choć nie pozbawił zdolność jej dostrzegania. Jednakże zajaśniała ona w całej swej okazałości, gdy Syn Boży przyszedł na ziemię. Gdy spojrzymy na Niego, rozpoznamy w Nim miłość Bożą na powrót, tryumfującą nad moralną ciemnością, nienawiścią i przemocą. Tak, Jezus Chrystus, Syn Boży stał się człowiekiem. Uniżył się, aby dotrzeć do naszych skażonych grzechem, ciemnych serc. On uczynił jeszcze więcej: na krzyżu Golgoty dokonał przebłagania za grzech, aby zgubieni ludzie mogli się odnaleźć, zawrócić do Boga i w społeczności z Nim zażywać obficie błogosławieństw prawdziwej radości i Jego doskonałej miłości.