Bóg nagradza tych, którzy go szukają

biblia (Mini)

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu;
kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

List do Hebrajczyków 11,6

 

Każdy powinien zgodzić się ze słowami powyższego wersetu. Ktoś może oznajmić: „Wierzę w to, że Bóg istnieje”. To daje nam punkt zaczepienia. Pozwól wobec tego zapytać się: „Jaki to ma wpływ na twoje życie?”

Rozumowanie kogokolwiek, kto wierzy w Boga i uważa Go wyłącznie za osobę, która istnieje dla naszego dobra, jest nie tylko nielogiczne, ale także lekkomyślne. Jeśli Bóg naprawdę istnieje, wówczas musi posiadać wszelkie te cechy, które Biblia, Jego Słowo, Jemu przypisuje. Jest wieczny, wszechmocny, wszechwiedzący, sprawiedliwy, jest Stworzycielem świata i człowieka. Skoro Bóg jest wszechobecny, to widzi każde nasze działanie. Jest w stanie właściwie nas prowadzić i sprawiedliwie osądzać. Każdy prawdziwie wierzący akceptuje całe Słowo Boże. Widzimy więc, że wyznanie wiary niesie poważne konsekwencje w stosunku do nas. Wobec tego, jako wierzący, będę szukał Bożej obecności. Nie mogę być już dłużej obojętny na to, jakim jestem w Jego oczach, odkąd to On kieruje okolicznościami mojego życia. Pragnę więcej wiedzieć o Nim.

Tutaj, w dzisiejszym wersecie znajdujemy zachętę. Bóg wynagrodzi nas, jeżeli szczerze Go szukamy. On jest dobrym i łaskawym Bogiem. Ale najpierw zasadnicza przeszkoda pomiędzy Nim a nami musi zostać usunięta: nasza wina. Aby to mogło nastąpić, Bóg podjął działanie i dał Jezusa Chrystusa, swego Syna, aby poniósł karę za naszą winę. Zarówno Ty, jak i ja musimy przyjąć wyznaczonego przez Boga Zbawiciela, inaczej doświadczymy Jego sprawiedliwego gniewu wobec faktu odrzucenia przez nas Jego przepełnionej łaską oferty zbawienia.