Bóg nas kocha!

biblia (Mini)

Boga nikt nigdy nie widział,
lecz jednorodzony Syn,
który jest w łonie Ojca, objawił go
.

Ewangelia Jana 1,18

 

Nigdy nie wiedzielibyśmy nic o Jego miłości, gdyby sam Bóg nam się nie objawił. Jednak On pragnął, abyśmy Go poznali, dlatego posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, który żył tu na ziemi i umarł na krzyżu. Ponieważ Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który jest w łonie Ojca, mógł objawić nam wszystko, co jest w sercu Boga. Przez swoje życie Pan Jezus pokazał, jak bardzo Bóg umiłował wszystkich ludzi. Jego czyny świadczyły o tym, że widział zły stan człowieka, dlatego chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła (Dz.10,38). Przez swoje słowa wskazywał zaś ludziom drogę łaski, prowadzącą do zbawienia ich dusz.

Miłość Boża została też w szczególny sposób objawiona na krzyżu. Tam Jezus umarł, aby nas uratować przed wiecznym sądem. Bóg złożył Go jako ofiarę za nas, abyśmy mogli być uwolnieni spod panowania diabła, grzechu i śmierci. Przez śmierć jego Syna, my, którzy niegdyś byliśmy wrogami Bożymi, a pokutując, przyjęliśmy Go przez wiarę, staliśmy się teraz Jego dziećmi!

Cóż mogłoby nam wyraźniej objawić miłość Bożą? Nigdy nie będziemy w stanie wystarczająco docenić tego cudu, że Syn Boży stał się człowiekiem. I w jak małym stopniu jesteśmy w stanie zrozumieć to, co wydarzyło się na krzyżu! Tam Bóg objawił nieskończoną miłość do nas, ofiarując swojego jedynego Syna.