BÓG przemawia przez świat natury

biblia (Mini)Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną?
Księga Izajasza 44,24

 

Kto stworzył gwiazdy i galaktyki, które krążą wokoło po niebie?
Kim był matematyczny geniusz, który obliczył parametry ich ruchu?
Kto stworzył rośliny i zwierzęta z tymi wszystkimi niesamowitymi rozwiązaniami, precyzją, tymi cudami, które wciąż zadziwiają naukowców każdego dnia?
Kto stworzył ciebie, dając tobie wolną wolę stanowienia o sobie i rozum?

Możemy z przekonaniem odpowiedzieć: Bóg! Niezliczona rzesza myślicieli zapewnia, że wszechświat powstał sam z siebie. Gdybyśmy tym samym ludziom sugerowali, że nasze zegarki na rękę również powstały bez udziału pracy zegarmistrza, natychmiast stwierdziliby, że jesteśmy głupcami i rzeczywiście – mieliby rację. Dokładnie w ten sposób Biblia mówi o takich ludziach: Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga (Psalm 14,1).

Zgadzamy się z przekonaniem króla Dawida, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego (Psalm 19,2). Jednak stworzenie nie było jedynym sposobem, w jaki Bóg objawił siebie. Bóg przemówił. BÓG przemawia przez świat natury ale przede wszytskim, to, co nam powiedział, jest zapisane w Biblii, Słowie Bożym. Tam znajdujemy prawdę o człowieku – jego pochodzeniu, jego przyszłości oraz fakt, że w oczach Bożych jest on grzesznikiem. Ale Biblia, ta cudowna księga, odkrywa także wielkie zbawienie, które Bóg w swej miłości oferuje grzesznikowi. Niestety, wielu ludzi woli opierać swoje przekonania na przesądach, zamiast posłuchać przemawiającego Bożego głosu. Albo też, jeśli nie dają wiary przesądom, popadają w niewiarę i materializm. Lecz to są bezdroża, ślepe uliczki, których powinniśmy unikać. Skłońmy raczej nasze ucho ku głosowi Bożemu: On Cię kocha!