Bóg przemawia


Wszak Bóg przemawia raz i drugi,
lecz na to się nie zważa.

Księga Joba 33,14

 

Gdy Bóg przemawia, człowiek powinien słuchać. Bóg mówi w różnoraki sposób. Do ludzi, którzy nie znają Jego Słowa (Biblii), mówi inaczej niż do tych, którzy je znają. Patriarcha Job usłyszał świadectwo Boga o sobie samym jako o Stwórcy i jego reakcja była następująca: Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele (Księga Joba 42,5-6).

Dziś posiadamy kompletne Słowo Boże, w którym Bóg się objawił. Kto chce zrozumieć to, co mówi Bóg do człowieka, musi czytać Biblię. Człowiek, który dziś unika słuchania Bożego głosu, w wieczności nie usłyszy od Niego już odpowiedzi na żadne z dręczących go pytań.
Może się niektórym wydawać, że Bóg jest obojętny wobec tego, co dzieje się na ziemi. Ale Bóg w Biblii udzielił odpowiedzi na nasze pytania, dlatego powinniśmy po nią sięgnąć i zagłębić się w jej treść. Ponadto, Biblia zawiera najważniejszą nowinę, której nigdzie indziej nie znajdziemy! Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna (Hbr. 1,1-2). Zacytowany werset odnosi się bezpośrednio do przyjścia Chrystusa na ziemię, które miało miejsce około 2000 lat temu. Już sam fakt, że Bóg posłał Go na ziemię, aby przyjął postać człowieka, jest wielkim Bożym manifestem, którego nie wolno zlekceważyć!

Każdy człowiek, który zatrzyma się, by usłyszeć głos Boży i przyjmie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, zyska niewyobrażalnie wiele oraz otrzyma niekończącą się obfitość błogosławieństw nie tylko w tym życiu na ziemi, lecz przede wszystkim w wieczności.