Bogu, co jest Boże

biblia (Mini)

Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie,
a Bogu, co jest Boże.
Ewangelia Łukasza 20,25

 

 

Zacytowane wezwanie Pana Jezusa dotyczy także i nas, dzisiejszych chrześcijan. Nierzadko skłaniamy się do postawy, w której usiłujemy obejść prawa aktualnego rządu, a nawet prawa Boga.

 

Jednak Pan mówi bardzo prosto: wychodźcie naprzeciw waszym zobowiązaniom względem ziemskich rządów. Obojętnie, czy mają charakter monarchii, dyktatury czy demokracji. Same w sobie mogą być niezgodne z Bożą wolą, a mimo to jednak pouczenie Słowa Bożego pozostaje aktualne:  Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć (Rz.13,7). Powinniśmy więc wszystkie podatki płacić sumiennie, a także powściągać się, jeżeli chodzi o złe wyrażanie się o władzy.

 

Muszę tutaj wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie, którego wydaj mi się, niektórzy nazywający się chrześcijanami nie rozumieją:
Znam ludzi, którzy skupiają wiele energii na szukaniu luk prawnych pozwalających im nie płacić, lub w znaczny sposób ograniczyć płacone podatki lub aby pobierać maksymalnie wysokie „benefity”. Ci mający firmy, odliczają nawet czynsz za dom w którym mieszkają (no bo przecież na tym adresie zarejestrowana jest firma) a często nawet swe domowe wydatki od przychodu firmy, lawirując na granicy prawa. Są i tacy, którzy może nie kłamią mówiąc nieprawdy, ale milcząc, nie podają wszystkich informacji w urzędach, co pozwala im uzyskać więcej pieniędzy. No właśnie: PIENIĄDZE – czy Słowo Boże nie poucza nas, że nie można dwóm panom służyć… (Łk.16,13). Czy to nie jest łamanie drugiego przykazania? Czy osoby w ten sposób lub podobnie postępujące mogą o sobie mówić, że są chrześcijanami, że kroczą za Chrystusem?
Wzbiera w tobie oburzenie? Mówisz, że przecież to jest zgodne z prawem? Czy mam przez to rozumieć, że gdy twoja matka będzie chora i cierpiąca to zawieziesz ją do Holandii aby tam mogła dokonać eutanazji – popełnić samobójstwo – bo przecież tam to jest zgodne z prawem…?  Czy wszystko co jest zgodne z ziemskim prawem, jest zgodne z prawem Bożym? Które prawo i czyją wolę wypełniasz?

 

Jezus Chrystus dodaje jeszcze: oddawajcie Bogu, co Mu się należy.
Do czego ma On zatem prawo?
– Do serca.
Bóg chce byśmy całym sercem przylgnęli do Niego. On z miłości posłał Swojego Syna, aby ratował nas, by poszedł za nas na śmierć. Dlatego teraz prosi: Synu mój, daj mi swoje serce (Przyp. Sal. 23,26). W miejsce egoistycznego nastawienia, szuka On serca, które bije dla Niego i ma zainteresowanie we wszystkich Jego sprawach.
– Do życia.
Życie człowieka należy do Boga. Bóg pragnie byśmy w naszym życiu byli posłuszni Jego Słowu. W Biblii podzielił się z nami tym, co jest Jego doskonałą wolą. Czy jesteśmy gotowi być Mu we wszystkim posłuszni? Wobec Jego woli, której celem jest zawsze nasze najwyższe dobro, nierzadko nasze własne plany i zamierzenia musimy odstawić całkowicie na bok. Ale w mocy Ducha Świętego posiadamy siłę, aby przezwyciężać przeszkody wynikające z naszej własnej, jakże często błądzącej woli, tak, by nasze życie coraz bardziej przebiegało ku chwale Bożej.