boś Ty ze mną

biblia (Mini)
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,
boś Ty ze mną.
(Psalm 23,4)

 

Żyjemy w czasach niepewności. Wiele firm, chcąc pozyskać nowych klientów i zaoferować im nowe produkty lub usługi, przystępuje do wielkich korporacji. Dotyczy to dużych przedsiębiorstw, które po połączeniu się z innymi, wprowadzają na rynek nowe towary. Dotyczy to również towarzystw ubezpieczeniowych, biur podróży, towarzystw emerytalnych i innych. Wszystko to jest bardzo kosztowne, ale wydaje się, że konieczne, aby przetrwać. W obecnych czasach w jednym dniu można wszystko stracić, gdyż tak naprawdę nie ma nic pewnego.

Ale ci, którzy chodzą za swym Pasterzem, mają zapewnioną Jego ciągłą obecność, bezpieczeństwo i korzyść. Naśladując Pana Jezusa na ścieżce, którą On ich prowadzi (a jest to jedyna właściwa droga), mogą bezpiecznie przejść przez ciemną dolinę. Psalmista mówi: Zła się nie ulęknę – skąd takie zaufanie? Bo jest z nim Pasterz – dlatego nic mu nie grozi.

W pierwszych trzech wierszach tego psalmu mowa jest o Pasterzu, zaś w 4 wierszu psalmista zwraca się do Pasterza. Dobry Pasterz jest gwarancją ochrony przed niebezpieczeństwem, a jego laska jest wymierzona przeciwko wrogom. Jest wiele zła, które czyha na owce, ale Pan jest naszym bezpieczeństwem i siłą, pociechą i przewodnikiem.

Cóż złego może wydarzyć się wierzącemu, jeśli chodzi w ścisłej społeczności ze swym Panem? Apostoł Paweł powiedział, że być z Chrystusem jest daleko lepiej, nawet jeśli ktoś próbowałby pozbawić go życia.

Pan jest Dobrym Pasterzem!

A czy Jezus jest też twoim pasterzem?
Jeżeli nie idziesz za Jezusem, to za kim?
Kogo słuchasz, kogo naśladujesz?