Boże miłosierdzie

biblia (Mini)

 
Bóg…     jest bogaty w miłosierdzie.

List do Efezjan 2,4

 

Jedną z podstawowych cech charakteryzujących istotę Boga jest Jego miłosierdzie. Mojżesz zwrócił uwagę Izraelitów na Boże miłosierdzie pod koniec ich prawie czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię, mówiąc: Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym. Pomimo trudów, jakie miały napotkać jeszcze Izraelitów, Mojżesz mógł zapewnić lud o tym, że jeśli będą szukali Pana, znajdą Go i Pan w swoim miłosierdziu ich nie opuści (5M.4,26-31). Psalm 103 również wskazuje nam na ten Jego przymiot: Miłosierny i łaskawy jest Pan. Są to słowa, do których zdaje się odnosić apostoł Piotr, gdy pisze:  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (1P.1,3)

Czyż nie jest to wielką nadzieją dla grzesznika, że w obecnym czasie łaski dostęp do Bożego miłosierdzia jest nieograniczony? Niewiasta kananejska, która prosiła Pana Jezusa, by uleczył jej córkę opętaną przez demona, nie usłyszała odmowy; podobnie żaden skruszony grzesznik, który przychodzi do Pana w przekonaniu, że nigdzie indziej nie może znaleźć nadziei, nie zostanie odprawiony z pustymi rękoma. Boże miłosierdzie umożliwia Mu również i dzisiaj okazać to samo współczucie, które pobudziło Pana Jezusa do porównania napotkanego przez Niego tłumu ludzi do owiec, które nie mają pasterza (Mk.6,34). Nasz dobry Pasterz szuka zgubionej owcy, a kiedy ją znajdzie, zanosi do domu na swoich ramionach, radując się. Tylko wówczas, gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że jesteśmy zgubieni i przyznamy się do tego przed Bogiem, akcja ratunkowa może się rozpocząć.

Wezwij Boże miłosierdzie jeszcze dzisiaj!