Boże prawo

biblia (Mini)
Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu… Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Księga Jozuego 1,7

 

Dawid polecił niegdyś przewiezienie Skrzyni Przymierza na nowym wozie. Kiedy ją wieziono, nagle ciągnące powóz woły zerwały się, niemal wywracając Arkę, a znajdujący się w pobliżu mąż o imieniu Uzza, wyciągnął rękę i dotknął Skrzyni, chcąc ją podtrzymać. W następnej chwili leżał martwy na ziemi, trafiony sądem Bożym (1Krn.13,5-10).

Czyż nie jest to przygnębiające, wręcz druzgoczące wydarzenie? A jednak nie można było oczekiwać jakiegokolwiek innego, szczęśliwszego zakończenia tej całej sytuacji. Dlaczego?

Pomyślmy zatem – czy podczas tego transportu Skrzyni Przymierza respektowano Boże prawo? Czy tak przypadkiem nie było wszystko czynione wbrew Słowu Bożemu? Wystarczająco wyraźnie Bóg zarządził, że Skrzynia Przymierza ma być niesiona, i to tylko przez Lewitów na specjalnie przeznaczonych do tego drągach (4M. 4,15). Mimo to, Dawid kazał wieźć ją na powozie, a Uzza dotknął Skrzyni Przymierza.Oczywiście, intencje wszystkich były dobre i jak najszczersze! Powóz kazano dać nowy – stary wydawał się być niewystarczająco dobrym do tego wzniosłego celu. Sam Uzza zaś nie chciał przecież tylko, aby Skrzynia została uszkodzona podczas upadku. Jednak wniosek jest jasny i konkretny: Słowo Boże nie może być lekceważone ani przekręcane. Od zasad Pisma Świętego nie można odstępować przez podejmowanie decyzji, które w naszych oczach wydają się dobre i słuszne. Nasze intencje , choćby i najlepsze i wzniosłe nic nie znaczą, gdy stoją w sprzeczności z Bożym prawem – ze Słowem Bożym. Błogosławieństwo  Boga w jakimś przedsięwzięciu jest zależne od tego, czy Słowo Boże odgrywa w nim pierwszoplanową rolę.

Czy Jozue mógłby przyprowadzić lud izraelski do kraju błogosławieństw, gdyby nie poszedł za wezwaniem zacytowanego dzisiaj wersetu?!

Idąc więc za tym przykładem, niech każdy z nas odpowie sobie na pytanie:
Czy ja dojdę do chwały Bożej gdy nie będę zachowywał Bożego prawa, zastępując je ludzkim, zmiennym i omylnym? Czy mimo moich szczerych intencji nie skończę jak Uzza?

Jezus powiedział:
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. (J.14,21)

Szczęśliwy więc każdy, kto otrzyma od Pana to piękne świadectwo:
Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. (Obj.3,8)

Chciejmy i my znaleźć się w kręgu posłusznych i wiernych Bogu sług.