całkowita ufność w Panu

biblia (Mini)Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym…
Przypowieści Salomona 16,19-21

 

Wiele osób, które kiedyś zaufały Bogu i otrzymały z Jego ręki życie wieczne, teraz nie pokłada w Nim nadziei w drobnych sprawach życia codziennego. A przecież Bóg jest uwielbiony, gdy żyjemy z Nim i mamy w Nim powiernika wszystkich naszych trosk! Nic nie jest zbyt błahe czy zbyt małe, aby nie mogło być Jemu powiedziane.

Czasami Boże drogi wiodą nas przez ciemne miejsca po to, by w efekcie zakończyć wędrówkę w światłości. Nasze problemy i doświadczenia powinny służyć wzrostowi naszej wiary i naszemu uświęceniu. Niech wszystkie nasze trudności stają się więc przedmiotem naszych modlitw. Gdy serce wierzącego człowieka jest przepełnione Jezusem, to brak w nim miejsca na pragnienia i próżności tego świata. Jeśli Chrystus przez wiarę zamieszka w naszych sercach, nie będziemy tak często stawiali sobie pytania:
– A cóż właściwie jest złego w tym czy w tamtym? Wtedy raczej zapytamy:
Czy On może mnie zaakceptować takim, jakim jestem w tej, czy w innej postawie?

To, co przeszkadza nam cieszyć się, to nie trudności ani brak dostępu do źródeł radości, lecz nasze podzielone serce. Każdy z nas ma skłonności by powiedzieć:
Panie, zmień moje warunki życia, a będę zadowolony.
Czasami jednak na taką modlitwę Pan odpowiada:
Nie, nie zmienię twoich warunków życia, ale mimo to uczynię cię szczęśliwym, dając ci siłę, aby je znosić.Bóg wie bowiem lepiej niż my, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci (Przypowieści Salomona 16,25).

U progu nowego roku 2015 złóżmy obietnicę Bogu i sobie, że odrzucając egoistyczne próby zaspokajania pragnień wynikających z tego świata, całkowitą ufność złożymy w Panu.