cały świat pozyskał

[Wy], którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia! Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?
Księga Izajasza 55:1; Ewangelia Mateusza 16:26

 

Pewien kanadyjski milioner prowadzący do tej pory niezwykle skutecznie swoje interesy, poważnie zachorował i musiał iść do szpitala. Wszystko wskazywało na to, że jego dni są policzone. Jak wielu innych ludzi był wychowany po chrześcijańsku i formalnie przynależał do lokalnego kościoła. Jednak bardzo rzadko uczęszczał na nabożeństwa, ponieważ jego życie było wypełnione ziemskimi, codziennymi sprawami, które wciąż były ważniejsze.

W szpitalu odwiedził go jego duszpasterz. Był bardzo zaskoczony, gdy chory podał mu czek o wartości 50 000 dolarów ze słowami:
– „To dla Kościoła”.
Rozmawiali o powadze zbliżającej się wieczności, a na koniec rozmowy chory oświadczył:
– „Dałbym milion dolarów za to, aby pan mógł mi załatwić miejsce w niebie”.

Jak wielu ludzi jest podobnych do tego zagubionego człowieka! Swoje życie, talent i siły poświęcają czczym ziemskim sprawom. Może stali się z biegiem czasu tak zamożni, że inni patrzyli na ich rzekomy sukces z wielką zazdrością. Lecz gdy zbliżają się ostatnie dni, wszystko, co ziemskie, traci swój blask i znaczenie. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach w tym właśnie punkcie popełnia ten fatalny błąd – ów „sukces” kupują za cenę swojej duszy!
Bóg za darmo, bez pieniędzy, oferuje ludziom wieczne zbawienie. Wysoka cena za nie została już zapłacona przez oczyszczającą krew Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA, krew przelaną na krzyżu Golgoty. Każdy człowiek, który szczerze Mu się powierzy i z wiarą, osobiście przyjmie dokonane dzieło zbawienia, będzie wkrótce tam, gdzie panuje wieczna, prawdziwa i niezakłócona radość. Czy posiadasz tę pewność, że to szczęście jest także Twoim udziałem?