cesarzowi, co jest cesarskie

biblia (Mini)

Czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie?
Lecz On, przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich: Pokażcie mi denar. Czyją nosi podobiznę i napis? A oni rzekli: Cesarza. On zaś rzekł do nich: Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże.
Ewangelia Łukasza 20,22-25


Wielu wierzących cytuje często pierwszą część wypowiedzi Pana: Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie. Chcą przez to słusznie powiedzieć, że, jak wynika również z innych pouczeń Słowa Bożego, (czyt. Rzym. 13; 1. Piotra 2,13) mamy obowiązek płacenia podatków i życia w zgodzie z prawem obowiązującym w naszym kraju. Ale jak rzadko skupiamy się na drugiej części odpowiedzi Pana: Oddawajcie Bogu, co jest Boże. Czyż nie jest to naprawdę ważniejsza połowa wiersza? Zapewne jest – zauważmy, że posłuszeństwo względem niej spowoduje automatycznie również  postępowanie zgodne z jej pierwszą częścią.

 

Aby zrozumieć znaczenie tych słów, konieczne jest, abyśmy zatrzymali się nad pytaniem Pana: Czyją nosi podobiznę i napis? Moneta miała wyryty co prawda portret cesarza, ale my, jako wierzący, jesteśmy przeznaczeni do upodobnienia się do obrazu Syna Bożego. Otrzymaliśmy wysokie stanowisko w Chrystusie – Bóg widzi nas w swoim Synu i powinniśmy być takimi, jak On. W doskonały sposób będzie to możliwe, gdy będziemy w niebie. Apostoł Jan pisze: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest  (1J.3,2).

 

Jak  natomiast jest w praktyce? Gorącym pragnieniem Boga jest, abyśmy, będąc na tej ziemi, przedstawiali obraz, podobiznę, piętno Pana Jezusa; powinniśmy być jak On w naszym postępowaniu, usposobieniu, myślach, poglądach, czynach, zachowaniu. W praktyczny sposób powinniśmy urzeczywistniać to, kim jesteśmy, kim zostaliśmy uczynieni w Chrystusie. Zostaliśmy nabyci za wysoką cenę, nie należymy już do siebie samych i mamy wysławiać Boga w naszych ciałach podczas naszego życia na tej ziemi (por. 1Kor.6,20). Nie mamy żyć dłużej dla siebie samych i dla swych własnych egoistycznych celów, lecz dla Niego, odzwierciedlając Jego Osobę, podobni do Jego obrazu (Rzym. 8,29). Mamy zatem oddawać Bogu to, co Boże, mamy oddać Bogu samych siebie.