Chrystus troszczy się o Zgromadzenie

biblia (Mini)
I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami.

List do Efezjan 4,11

 

Jezus Chrystus po dokonanym dziele zbawienia jako zwycięzca został wzięty do nieba. Tam otrzymał wszelką moc i dlatego może troszczyć się o swoje Zgromadzenie. Pan Jezus dał członkom Kościoła nie tylko Ducha Świętego, ale także dary, duchowe zdolności, które istnieją do dnia dzisiejszego. Są one po to, aby wykorzystywać je ku dobru Zgromadzenia*.

Po pierwsze, Pan dał apostołów i proroków, którzy inspirowani przez Ducha Świętego, mogli spisać Nowy Testament. My zaś dzięki temu możemy dziś czytać Ewangelie i listy.

Po drugie, Pan Jezus dał także ewangelistów, którzy głoszą i rozpowszechniają dobrą nowinę o zbawieniu. Ten dar istnieje również i dziś. Przez działanie ewangelistów Pan ratuje poszczególne osoby i dołącza je do swojego Zgromadzenia.

Po trzecie, istnieją także pasterze oraz nauczyciele. Ich służba dotyczy wierzących. Zadaniem nauczycieli jest wykładanie Słowa Bożego, aby wszyscy wykupieni mogli mieć dobry fundament wiary. Służba pasterska to pokrzepianie poprzez Słowo wierzących oraz udzielanie im konkretnych wskazówek odnośnie życia wiary.

Wszystkie te dary pochodzą od Chrystusa i przyczyniają się do wzrostu duchowego wierzących oraz ku zbudowaniu Zgromadzenia.

* inaczej „Kościół”