ci, którzy słuchają i wypełniają je

I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Ewangelia Łukasza 8,19-21

 

Po tym, jak Maria urodziła Zbawiciela, miała jeszcze czterech synów, a Nowy Testament podaje nam nawet ich imiona (Mt. 13,55). Początkowo bracia Pana Jezusa nie wierzyli w Niego jako Syna Bożego (Jana 7,5). Jednakże po śmierci Pana, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, znajdujemy ich zgromadzonych wraz z pozostałymi uczniami na modlitwie (Dz.1,14).

Dlaczego więc bracia i matka przyszli do Pana Jezusa? Czyż naprawdę bali się o Niego z powodu narastającej nienawiści przywódców religijnych? Tego nie wiemy, jednak w opisie tej sytuacji odnajdujemy pouczenie Pana Jezusa, który mówi wyraźnie i podkreśla, że Słowo Boże jest najważniejsze. Oprócz tego Pan Jezus wyraźnie daje im do zrozumienia, że istnieje o wiele bliższy i ważniejszy związek niż więzy pokrewieństwa. Bowiem kto słucha Słowa Bożego i przyjmuje je do swego serca, ten zostaje najściślej połączony z osobą Syna Bożego.

Jednocześnie Pan Jezus w tej sytuacji nie odrzuca swej matki Marii, lecz wskazuje na to, co jest najwłaściwsze. Maria bowiem przyjęła z wiarą zwiastowane jej Słowo Boże, że ma urodzić syna – Pana Jezusa (Łk. 1,38; 2,19). Gdy Pan Jezus wisiał już na krzyżu, również możemy zobaczyć troskę Pana o Jego matkę (Jana 19,25-27). Jednakże dla otaczającego Go tłumu oraz dla Jego rodziny najważniejsze było to, aby nawiązali z Nim żywą relację przez wiarę, której dowodem miało być słuchanie Słowa Bożego i jego wykonywanie (Jana.14, 15;21).

To nauka również dla nas – wskazówka, co jest jedynym drogowskazem na wąskiej drodze do zbawienia, a jednocześnie sposobem wyrażania naszej rzeczywistej miłości do Boga.