Co jest największą tajemnicą Biblii?

biblia (Mini)
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
2. Tymoteusza 3,16

 

a) Autor.
To nie ludzie wymyślili historie, które są opisane w Słowie Bożym, lecz sam Bóg jest ich autorem. Wprawdzie Bóg użył ludzi, aby spisali poszczególne części Biblii, ale to są Jego słowa, które On im podyktował. Oni pisali tak, jak nakazał im Duch Boży. Biblia jest więc ciągle aktualnym Słowem od samego Boga skierowanym do nas, ludzi. Skoro z wielkim zainteresowaniem czytamy każdą wiadomość, którą otrzymamy od naszych przyjaciół, to o ileż bardziej powinno nas interesować to, co sam Bóg chce nam przekazać!

b) Poselstwo.
Biblia przedstawia bardzo dokładnie, kim jest człowiek. Pokazuje nam niczym w lustrze, jacy tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, którzy zawinili wobec Boga. Ale Pismo Święte mówi nam coś więcej: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3,16). Tylko dlatego, że Bóg nas bardzo kocha, znalazł dla nas ratunek: przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy zostać zbawieni i tym samym otrzymać życie wieczne.

c) Działanie.
Biblia zmienia ludzi. Każdy, kto ją czyta i wierzy jej słowom, otrzymuje nową świadomość i stanowisko, więcej – nową naturę. Z grzesznika staje się dzieckiem Bożym i zamiast sprawiedliwego sądu ze strony Boga, dziedziczy życie w chwale niebios. Natomiast w trudnych, pełnych zwątpienia chwilach, księga ta przynosi nam nadzieję i pokój.