cudownie mnie stworzyłeś

biblia (Mini)

 

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś.
Psalm 139,14

 

 

Dopóki wszystkie organy naszego ciała są zdrowe i prawidłowo funkcjonują, zgodnie z Bożym zamierzeniem, nie zwracamy uwagi na to wszystko, co się w nim dzieje. Jeden z cudów żywego organizmu polega na tym, że procesy w nim zachodzące uzupełniają się wzajemnie i zachowują równowagę. Zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy „cudownie stworzeni” dopiero wtedy, gdy pojawi się choroba, uraz albo objawy starzenia. Długie okresy bezsenności uświadamiają nam błogosławieństwo zdrowego snu, podczas gdy dolegliwości serca powodują, że zaczynamy sobie zdawać sprawę z ogromnej roli, jaką ten stosunkowo niewielki organ spełnia w naszym ciele. Czy to wszystko nie kieruje naszych myśli ku Temu, który daje i podtrzymuje wszelkie życie?

Przyglądając się różnorodności tych uzupełniających się wzajemnie funkcji życiowych i ich efektywności, możemy zrozumieć odczucie starotestamentowego patriarchy Joba, który powiedział do swojego Stworzyciela: Przyoblekłeś mnie skórą i ciałem, i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha (Księga Joba 10,11-12).

Nie tylko nasze ciało jest dziełem sztuki, nasza dusza i duch dopełniają doskonałości stworzenia. Posiadamy inteligencję, zdolności, siłę woli i uczucia. Wszystkie te rzeczy są Bożym darem i my jesteśmy odpowiedzialni przed Nim za sposób w jaki ich używamy, gdyż  jesteśmy stworzeni na obraz Boży.

A my, czy doceniamy jak pięknymi i wspaniałymi stworzył nas Bóg? Czy używamy naszych warg, naszej zdolności umysłu, naszego charakteru i uczuć, naszego jestestwa by służyły Bogu Stworzycielowi?