czas Bożej łaski

biblia (Mini)
Dość bowiem, że w czasie minionym
spełnialiście zachcianki pogańskie.

(1P.4,3)

 

Gdy pewnego dnia D.L. Moody, znany amerykański ewangelista XIX wieku, wrócił do domu po jednym ze swych kazań, zapytano go:

czy podczas ewangelizacji jacyś ludzie nawrócili się i oddali swe życie Panu Jezusowi?
– Tak, dwa i pół
odpowiedział krótko Moody.
Nie będąc do końca pewnym, co miał na myśli, zapytał go jeden przyjaciel:
Oznacza to, że dwóch dorosłych i jedno dziecko?
– Nie
odrzekł Moodyodwrotnie, dwoje dzieci i jedna dorosła osoba.
Dzieci, które przychodzą do Pana mają Mu do oddania całe swoje życie;
dorosły już tylko jego połowę”

Tak, czas, który człowiek spędził przed swoim nawróceniem, wobec Boga to czas zmarnowany. Zatem każdy człowiek, który zlekceważył dany mu czas Bożej łaski, nie wykorzystał go, by nawrócić się do Niego, będzie musiał wyznać przed Jego sędziowskim trybunałem: „Żyłem daremnie”. Jego wysiłki i starania poszły na marne.

Biblia w Księdze Kaznodziei Salomona zadaje pytanie:
Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? (Kazn.1,3) Niejednokrotnie już za życia w ruinę obraca się wszystko to, co było dla człowieka nadrzędnym celem, w co wkładał cały swój wysiłek i inwestował zgromadzony kapitał. Biblia mówi dalej: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. (Joba.1,21). Nic z ziemskich dóbr nie da się zabrać do wieczności

Jakże więc ważne jest, aby każdy, kto nie może jeszcze o sobie powiedzieć, że już narodził się na nowo, zrobił solidny bilans dotychczasowego życia tu na ziemi i uchwycił się w wierze Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela!

Apostoł Jakub napisał: wiara bez uczynków jest martwa (Jk.2,26) Jeżeli jednak twierdzisz, iż jesteś wierzącą osobą, która mimo tego żyje dla siebie zaspokajania własnych aspiracji, dążeń, planów i dla zdobywania rzeczy tej ziemi, to pozostają dla ciebie pytania:

Gdzie owoce twojej wiary?
Gdzie jest twoje powołanie?
Gdzie twoja wierność Bożemu Słowu?

Czy brak  pozytywnej odpowiedzi na te pytania nie wskazuje, iż twoja wiara jest martwa… …nie ma jej wcale?

Czy na pewno dobrze robisz, gromadząc to, co bezużyteczne dla Pana i co niechybnie spłonie?(1Kor.3,10-15)