CZAS

biblia (Mini)Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.   List do Efezjan 5,15.16

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!  Księga Izajasza 55,6

W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.   2 List do Koryntian 6,2

 

Nazywają mnie CZAS. Nie istniałem od zawsze i nie pozostanę na zawsze. Teraz jeszcze jestem i wywieram decydujący wpływ na całe Twoje życie. Ludzie czekają na mnie i poddają mi się, ogarnięci lękiem i respektem przede mną. Nikt nie jest w stanie mnie powstrzymać, jedynie Bóg. Jestem tylko pod Jego kontrolą. On mówi, że mój koniec się zbliża. A potem?

Potem będzie za późno… za późno, żeby się nawrócić, za późno, by się pojednać z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Za późno, żeby uwierzyć, nie tylko w Boga, ale w Jego Słowo, a więc uwierzyć Bogu. Łzy, strach i niewypowiedziany żal będą nieprzerwanie wypełniać całą wieczność!

Nazywają mnie CZAS – kroczę naprzód bez ustanku, ku końcowi, zabieram także i Ciebie do wieczności, czy chcesz tego, czy nie. Przemijam nieubłaganie. A Bóg mówi: Oto teraz czas przyjemny; oto teraz dzień zbawienia (2Kor.6,2). Czytaj Biblię – ona jest Słowem Bożym! Słuchaj głosu Bożego, który zaprasza i Ciebie! Zwróć się w wierze do Pana Jezusa Chrystusa!