czy nasze wybory są słuszne?

biblia (Mini)I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański.
1 Księga Mojżeszowa 13,11

Gdyż sprawiedliwy ten (tj. Lot), mieszkając między nimi (tj. mieszkańcami Sodomy), widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.
2. List Piotra 2,8

 

Lot, bratanek Abrahama, wierzył w Boga, ale jego życie w wielkim stopniu naznaczone było złymi wyborami, których dokonał. Mężczyzna ten wybrał cały okręg nadjordański dla siebie. Była to piękna, żyzna równina, granicząca z Sodomą, której mieszkańcy żyli w odrażającej niemoralności. Jeden zły krok pociągał często za sobą następny, tak więc krok po kroku Lot zbliżał się coraz bardziej do bezbożnej Sodomy, aż ostatecznie zamieszkał w niej.

Na początku podążył po prostu w tamtym kierunku ze względu na zrozumiałe przecież, jak by się wydawało, okoliczności (czyt. 1M.13,7-10), potem zaś osiedlił się tam na stałe. Ostatecznie widzimy go siedzącego w bramie Sodomy, gdzie spotykali się wszyscy wybitni mieszkańcy miasta. To pokazuje nam, że zdobył on w nim znaczącą pozycję. Zło praktykowane w Sodomie odrażało go i trapiło, a jednak tam pozostał. Kiedy aniołowie przekazali mu wieść, żeby natychmiast odszedł z miasta, ponieważ ma ono zostać zniszczone, Lot nie mógł się zdecydować. Było mu równie ciężko rozstać się z Sodomą, jak łatwo było mu najpierw się tam udać.

Nasze całe życie naznaczone jest wyborami, z których znaczna część, szczególnie zaś te, których dokonujemy w młodości, wywiera znaczący wpływ na bieg późniejszych wydarzeń. Jak możemy się upewnić, czy nasze wybory są słuszne? Poprzez działanie w wierze, jak to czynił Mojżesz (por. Hebr. 11,25), w pewności, że Bóg kocha nas i chce naszego dobra. Nauczmy się rozpoznawać Jego wolę poprzez czytanie Biblii i rozważanie jej. Pytajmy w modlitwie, co Pan dla nas przygotował. Bądźmy gotowi wyrzec się naszych własnych idei i chętnie przyjąć to, co nasz Zbawiciel nam objawia. A jeśli zdamy sobie sprawę, że dokonaliśmy złego wyboru, wyznajmy to szczerze, w skrusze przed Bogiem i czekajmy cierpliwie, aż wybawi nas z jego konsekwencji.