Czy nasze życie ma cel?

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Wybierz przeto życie, abyś żył!
1. Mojżeszowa 16:8;             5. Mojżeszowa 30:15, 19

 

Pytanie postawione w tytule posiada dwa aspekty. Każdy z nich ma wielkie znaczenie dla naszego życia:

1. Po pierwsze:
Dokąd zmierzam? Jaki jest sens i cel mojego życia? Na jakiej przystani zakotwiczam moją łódź? Czy istnieje w ogóle jakaś przystań? Co by było, gdyby w tej pozornie bezpiecznej przystani czyhało niebezpieczeństwo, które spowoduje, że łódź mego życia ulegnie rozbiciu? Każdy podróżnik, który kontynuuje podróż nie mając najmniejszego pojęcia o celu swojej drogi, postępuje bardzo lekkomyślnie. A jednak takie zachowanie charakteryzuje większość ludzi. Czy może także i Ciebie?

2. Po drugie:
Czy ktoś kieruje moim życiem? Być może powiesz wraz z pewnym angielskim poetą: „Ja sam jestem panem mojego losu, kapitanem mojego życia”. Zastanów się jednak nad tym, czy jesteś dobrym kapitanem, panem swoich zachowań i reakcji, mądrym w podejmowaniu decyzji i urzeczywistnianiu swoich celów? Czy szanujesz Boże przykazania?

Każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin na obydwa te pytania może odpowiedzieć: „Jezus jest moim celem, Jezus jest moim Panem!”. Człowiek taki wie, dokąd zmierza oraz komu powierzył ster swojego życia.

A jaki jest cel Twojego życia?
Czy zmierzasz ku nieszczęściu, byle jak najdalej od swojego Stwórcy, czy do nieba, oddając ster w Boże ręce?