czy poszedł do Nieba?

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu.
1 List Piotra 3.18-19

 

Kontynuując wczorajsze rozważanie i próbując odpowiedzieć na zadane pytania, wystarczy na postawie Biblii sprawdzić gdzie poszedł i gdzie był Jezus po śmierci, a przed swoim zmartwychwstaniem. Czy rzeczywiście poszedł do nieba – do Raju? Czy „dobry” łotr poszedł tam razem z Nim?

Zobaczmy czego naucza religia rzymskiego katolicyzmu gdzie w katechizmie czytamy:
KKK 631     Jezus Chrystus „zstąpił do niższych części ziemi. Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił” (Ef 4, 9-10).
oraz
KKK 632     Liczne wypowiedzi Nowego Testamentu, według których Jezus został wskrzeszony „z martwych” (Dz 3, 15; Rz 8, 11; 1 Kor 15, 20), zakładają, że przed zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych (Por. Hbr 13, 20.).

Jak widzimy, zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego, religia katolicka również uznaje, iż Jezus nie poszedł do nieba, po śmierci a przed swoim zmartwychwstaniem nie był On w niebie, ale „zstąpił do niższych części ziemi” i „przed zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych (Por. Hbr 13, 20.)”.

Jeśli Jezus nie poszedł do Raju, nie było Go w niebie po Jego śmierci, a przed zmartwychwstaniem, to tym bardziej łotra nie mogło tam być. Jezus nie kłamał – to tłumacze popełnili błąd. W tej perspektywie musimy uznać, iż tłumaczenie wersu Ewangelii Łukasza 23,43 w formie: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju. jest BŁĘDNE! i sprzeczne z innymi fragmentami Biblii, dotyczącymi i opisującymi czas oraz miejsce pobytu Jezusa pomiędzy Jego śmiercią a zmartwychwstaniem.

A gdzie dokładnie przebywał Jezus po śmierci a przed zmartwychwstaniem, o jakim „więzieniu” mówi dzisiejszy wers?

o tym napiszę trochę w Poniedziałek….