czy rzeczywiście jeszcze dzisiaj?

 

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.
Ewangelia Łukasza 23,43

 

Dzisiejszy cytat biblijny umieściłem celowo w oryginale, tak jak został napisany po grecku. Możemy znaleźć wiele tłumaczeń tego wersu, a najbardziej znanymi są te:

Biblia Gdańska:
A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska:
A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju.

Biblia Warszawska:
I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.

Biblia Tysiąclecia:
Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Ale czy są to właściwe tłumaczenia ?

Trudno nie zauważyć, że wśród religii i wyznań opierających się w większym lub mniejszym stopniu na Biblii, przedmiotowy wers rodzi pewne kontrowersje wynikające ze sposobu stosowania przez tłumaczy i umiejscowienia interpunkcji. Oczywistym jest wpływ ich własnej wiary i dogmatów głoszonych przez ich religię.

Codex_alexandrinus
Zamieściłem tutaj fragment Ewangelii Łukasza z Kodeksu Aleksandryjskiego z V wieku. Jak możemy zauważyć, Ewangelia zapisana jest bez stosowania znaków interpunkcyjnych oraz nie zawiera ona nawet odstępów między wyrazami.

Na potrzeby naszych rozważań zastosowałem odstępy gdyż pomogą nam odróżnić poszczególne wyrazy.

Spróbujmy się zatem przyjrzeć temu, co rzeczywiście w wersie 43, dwudziestego trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza jest napisane tłumacząc wszystkie poszczególne wyrazy przy użyciu Biblii w wersji interlinearnej i systemu Stronga:


καὶ       εἶπεν     αὐτῷ    Ἀμήν
   I     powiedział   mu       Amen
      σοι          λέγω   σήμερον   μετ᾿     ἐμοῦ     ἔσῃ    ἐν   τῷ  παραδείσῳ.
zaprawdę    mówię       tobie      teraz   będziesz    ze    mną   w        Raju.


 

Co być może będzie dla wielu zaskakujące, nie znajdziemy w tym wersie słowa „dziś” lub „dzisiaj”. Nie ma w nim też imienia Jezus, choć z kontekstu dokładnie wiemy kto jest autorem tych słów. Zobaczyć natomiast możemy różnicę, jak zmienia się sens wypowiedzi Jezusa, gdy w różny sposób zastosujemy znaki  interpunkcyjne:

I powiedział mu Amen. Zaprawdę mówię tobie teraz, będziesz ze mną w Raju.
I powiedział mu Amen. Zaprawdę mówię tobie, teraz będziesz ze mną w Raju.

 

A jaka jest prawda?
Które tłumaczenie jest właściwe?

Co dzieje się po śmierci z człowiekiem zbawionym?

Wielu ludzi zadaje sobie te, lub im podobne pytania. Czy w chwili śmierci, czyli „dziś” – teraz, od razu człowiek zbawiony idzie do Raju? Czy może ta obietnica Jezusa – że człowiek będzie w Raju – była dana teraz (dziś), czyli  tam, wtedy gdy Jezus wisiał na krzyżu i wypowiadał te słowa, a dotyczy ona zupełnie innego czasu?

odpowiedź znajdziecie jutro…