czy znajdzie wiarę gdy przyjdzie?

biblia (Mini)Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Ewangelia Łukasza 18,1-8

W dzisiejszym fragmencie Biblii Pan Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu w celu ustanowienia Królestwa Pokoju. Ostatnie słowa wskazują, że tak, jak było w czasach Noego i Lota, niewielu będzie tych, którzy by w Niego uwierzyli. Tym, którzy będą musieli przejść przez ucisk oraz wierzącym z każdego wieku, Pan daje obietnicę. On zachęca nas, byśmy się modlili i nie ustawali. Nawet niesprawiedliwy, o skamieniałym sercu sędzia, odpowiedział na błagania biednej wdowy. O ileż bardziej Bóg jest gotów odpowiedzieć na prośby swoich dzieci, które kocha! Ufajmy mu zatem i nie bądźmy zniechęceni w zanoszeniu mu swoich modlitw. Możemy czekać długi czas, zanim uzyskamy odpowiedź, jednak możemy być pewni, że gdy przyjdzie odpowiednia, wyznaczona przez Niego – wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga pora, pomoc niechybnie nadejdzie!