Czy znasz swojego Boga?

biblia (Mini)Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś?
Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi.
On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość.
Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości.  (Iz.40,28-29)

 

Czy znasz swojego Boga?
Nasz Bóg postępuje ze swoimi dziećmi zgodnie ze swoją naturą. Zechciejmy się zatrzymać na chwilę nad pytaniem, kim i jakim On jest, abyśmy byli w stanie lepiej pojąć, w jaki sposób Bóg nas prowadzi.

On jest Bogiem wiecznym
Nie jest ograniczony czasem, lecz stoi poza jego zasięgiem i wszystko ocenia w świetle wieczności. Nasza przyszłość nie jest przed nim zakryta. On z góry wie, co na nas przyjdzie. Jego działanie z nami ma na celu nadanie naszemu życiu wiecznej wartości.

Jest naszym Stwórcą
Nasze ciało, nasze zdolności
i talenty pochodzą od Niego. Ponieważ nas stworzył, zna nas też na wskroś. Wie, ile mamy sił, co potrafimy uczynić, a czego nie. Nigdy nie nałoży na nas większego ciężaru jak ten, który jesteśmy w stanie unieść.

On się nie męczy
W każdej chwili możemy zdać się na Niego, ponieważ posiada On nieograniczone możliwości, z których chętnie korzysta dla dobra swych dzieci.

On jest absolutnie mądrym Bogiem
Ponieważ wiej jaki przebieg będzie miała nasza przyszłość, ponieważ zna nas doskonale i dysponuje niewyczerpanymi środkami, poprowadzi nas w swej mądrości właściwą drogą. On nie popełnia błędów, a Jego działanie służy ostatecznie zawsze ku Jego chwale i ku błogosławieństwu Jego dzieci.

Chciejmy w dalszym ciągu pokładać w Nim nasze nadzieje i nasze zaufanie.
On nas nie zawiedzie, ani nie zawstydzi nas w naszej ufności.