czym jest nawrócenie

biblia (Mini)Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu.
1. List do Tesaloniczan 1,9
Jezus Chrystus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy (…) Ja wam dam ukojenie.
Ewangelia Mateusza 11,28

 

Drżeć przed nieuniknionym faktem śmierci i przed myślą o wiecznym sądzie Bożym, to nie jest nawrócenie. Niejeden przestępca obawia się policji i więzienia, lecz nie uzna swoich przestępstw i nie upokorzy się z ich powodu. Sama bojaźń przed karą nie zmienia jeszcze niczyjego serca.

Pokuta, która dokonuje prawdziwego nawrócenia, oznacza odrazę do grzechu i do samego siebie, jak to mówi Job: Mam odrazę do siebie i kajam się w prochu i w popiele. W innym miejscu Biblii prorok Izajasz woła: Biada mi, jestem zgubiony! Gdyż jestem mężem nieczystych warg!. Jeszcze w innym miejscu Dawid wyznaje: Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem… Według wielkości twojej litości zgładź moje przestępstwa.

Od takiego momentu poznaje się łaskę Bożą i Jego miłość do stworzeń, które na nią nie zasłużyły. Otrzymanie takiej łaski sprawia zupełną zmianę usposobienia i życia człowieka, co Pan Jezus określa w rozmowie z Nikodemem jako „nowonarodzenie”.

Przez wiarę przyjmujemy Pana Jezusa jako Wybawcę; Bóg osądził na Nim naszą starą, grzeszną naturę na krzyżu, a nam, którzy wierzymy w Niego, w Jego Imię i w Jego dokonane dzieło, daje prawo stać się dziećmi Bożymi (por. Jana 1,12).