czytać z wiarą

biblia (Mini)

Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je;
twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca.
Księga Jeremiasza 15,16
 

 

Czytanie Biblii jest dla naszego życia wiary bardzo istotne. Jednak w praktyce zbyt często nie doceniamy go, bądź też regularnie czytając, popadamy w rutynowe spełnianie religijnego obowiązku. Być może są też części Słowa Bożego, które, patrząc powierzchownie, znamy na tyle dobrze, że nasze myśli łatwo odbiegają podczas czytania ku innym zajmującym tematom. Teraz więc zadajmy sobie pytanie: jak możemy dojść do tego, aby zawsze czytać Biblię z radością i wewnętrzną korzyścią?

Czytanie Słowa Bożego należy rozpoczynać modlitwą płynącą z wiary (Jak.5,15). Prośmy Pana, aby otworzył nam swoje Słowo tak, abyśmy mogli czerpać z niego duchowe błogosławieństwa. Dziękujmy Mu też zawsze za wszystko, co chce nam podczas aktualnego czytania odkryć.

Starajmy się, aby Pan przemówił znów osobiście do naszego życia. Zabiegajmy o to, by czytać z wiarą, że Słowo Boże ma prawdziwą wartość duchowego pokarmu, wzmacniającego i odżywiającego nas w „wewnętrznym człowieku”. W niektórych dniach otrzymamy słowo, które konkretnie odpowiada naszej życiowej sytuacji. Innym zaś razem lepiej poznamy nasze chrześcijańskie stanowisko. Niekiedy po prostu przypomnimy sobie, jak bardzo miłuje nas nasz niebiański Ojciec i odświeżona świadomość tej wielkiej miłości będzie dla nas szczególnym źródłem nowych sił. Tak czy inaczej, będziemy mogli doświadczyć wielkiej radości zauważając, że Bóg przez Biblię osobiście do nas przemawia. 

Poza tym koncentrujmy naszą uwagę na tym, aby czytając Biblię, szukać w niej tego, co jest jej najwznioślejszym tematem: Osoby Pana Jezusa. Wszędzie możemy Go zauważyć. Czasami może być to konkretny tytuł opisujący Jego Osobę, innym razem sytuacja opisująca fragment Jego doskonałego życia na tej ziemi, innym znów razem Jego dzieło zbawienia lub wgląd w niebiańską chwałę. Słuchajmy pilnie Jego słów i rozmyślajmy nad Jego doskonałym postępowaniem. Sprawi nam to wiele radości i dostrzeżemy, jak wielki skarb przez Słowo Boże mamy w naszych rękach. Pozwólmy, by takie czytanie zadomowiło się u nas na stałe, by stało się już nie rutyną, a dobrym i pełnym trwałego pożytku zwyczajem!